Juhend

Meeskondlik rogain võistlusala

JUHEND 

Aeg ja koht

1.     Võistlusala toimub Rae valla Spordikeskuse staadionil (stardiala) 23. mai 2019. aastal. Kõige lähem parkla asub Jüri Gümnaasiumi taga.

2.     Startida saab 18:00 või 18:30.

3.     Meeskondlikult palume registreerida võistlusele hiljemalt 21. mail 2019. Registreerimiseks tuleb saata meeskonna nimi ja osalejate nimed vabas vormis e-postile indrek@raespordikeskus.ee. Nimesid saab hiljem muuta soov korral.

4.     Osavõtjad

5.     Võistlus on ainult võistkondlik, kus võistkonna suurus on  6 orienteerujat – 4 meest ja 2 naist, kusjuures meesvõistlejaid on lubatud asendada naisvõistlejatega. Väiksema arvu osalejatega võistelda ei saa.

6.     Võistlus toimub ühes võistlusklassis.

7.     Võistlusest saavad osa võtta ainult Rae valla mängudele 2019 registreeritud võistkonnad, vastavalt üldjuhendile http://raevallamängud.ee/uldjuhend

 

Võistlusreeglid

8.     Kontrollaja ületamist trahvitakse punktide mahaarvamisega: kuni 1 minut hilinemist -1 punkt, iga täisminuti ületamisest lisaks 1 punkt. Pärast kontrollaega võetud punktid lähevad arvesse! Kontrollaja ületamisel enam kui 15 min. tulemust ei arvestata.

9.     Kontrollaeg on 90 min. stardihetkest.

10. Paremusjärjestus määratakse kogutud punktisumma järgi, millest on lahutatud trahvipunktid. Võrdsete punktide korral on eespool varem lõpetanud võistkond.

11. Võistkonna finišiaega arvestatakse viimase võistkonnaliikme SI-märke aja järgi finišijaamas.

12. KP-de väärtus on keerukusest-kaugusest sõltuvalt erinev vahemikus 2-9 punkti ja vastab KP tunnusnumbri kümnelisele kohale.

13. Läbitavate KP-de arv, valik ja läbimise järjekord on iga võistkonna poolt vabalt valitav (valikorienteerumine).

14. Võistleja saab kaardi stardihetkel.

15. Mitte-eemaldatava randmepaelaga SI-kaarti peavad kasutama kõik võistkonna liikmed.

16. Randmepaela purunemisel või eemaldamisel võistkonna liikmel karistus -30 punkti.

17. Selleks, et võistkond saaks punkte KP läbimise eest, peavad võistkonna kõik liikmed tegema SI-kaardiga märke selle KP SI-jaamas ajavahemikus, mis ei ületa 3 minutit.

18. Kõrvalise abi kasutamine võistluse ajal on keelatud. Keelust üleastumisel võistkonna tulemus tühistatakse.

 

Võistlussüsteem

19. Kasutuses on elektrooniline SPORTIdent märkesüsteem. Kiibid (SI kaardid) väljastatakse registreerimistelgist.

20. Võistlejad võivad kasutada oma SI-kaarti (soovitatavalt 50 ja rohkem mälukohta) või rentida seda korraldajatelt.

21. Renditud SI-kaardi kaotamise või purunemise korral kohustub võistleja kompenseerima

45 €

22. Võistleja saab kaardi stardihetkel.

23. Võistleja osaleb võistlusel omal vastutusel ja registreerimisega kinnitab omavastutuse.

24. SI jaamas tuleb märkimisel  heli- ja valgussignaali puudumisel komposteerida võistluskaardi serva.

25. Peale finišeerimist peab võistleja laadima SI-vaheajad finišikohtuniku juures.

 Paremusjärjestus

 Võistkondlik paremusjärjestus selgitatakse saavutatud punktide alusel. Võrdse punktisumma korral saab eelise võistkond, kes lõpetab varem. Kohapunkte arvestatakse: 1. koht 50 punkti, 2. koht 45 punkti, 3. koht 40 punkti, 4. koht 38 punkti, 5. koht 36 punkti ning iga järgnev koht üks punkt vähem. Autaustamine toimub vahetult peale võistlust koha peal.

Juhendit puudutavate küsimuste korral palun helistage Kaido Nurjale 5057187