Juhend

 

Võistlusala Sops

JUHEND


 Aeg ja koht

1.     Võistlusala toimub Jüri Spordihoones 26. jaanuaril 2018. aastal, algusega kell 10:00 (naised) ja 13:00 (mehed). NB! Soojendusviskeid ei ole! 

Osavõtjad

2.     Võistlus on võistkondlik, kus võistkonna suurus on kuni kuus võistlejat – 4 meest ja 2 naist, kusjuures meesvõistlejaid võib asendada naisvõistlejatega.  

Võistlussüsteem

·         Kvalifikatsioon

·         Kohamatšid

3.     Meeste võistluspalliks on pall nr7 ja naiste võistluspalliks pall nr 6

4.     Võistlus koosneb otsevaates korvile suunatud visetest. Esimese viske saab sooritada võistleja poolt vabalt valitud positsioonist (korvi alt) ja sealt edasi iga meetri tagant.

5.     Igal joonel on võistlejal kuni kolm võistlusviske sooritust. Kui nendest vähemalt üks tabab, on võistlejal õigus liikuda järgmisele joonele, kus ta saab uued kolm viset.

6.     Naiste kvalifikatsioon algab 10:00 ning lõppeb 11:00. Kohamatšid peale kvalifikatsiooni. Meeste kvalifikatsioon algab 13:00 ja lõppeb 14.30. Järgnevad kohamatšid. Selle aja sees tuleb igal võistlejal sooritada oma visked kuni jooneni, kust kõik kolm viset lähevad mööda. Kokku on igal võistlejal kaks mängu, millest parima tulemus läheb arvesse.

7.     Enne võistluse algust saab iga mängija võtma sekretariaadist võistleja kaardi, kuhu märgitakse tema tulemus. 

8.     Paremusjärjestuse selgitamine:

a.       Parima koha saavutab võistleja, kes kukub välja võimalikult suure numbriga joonelt

b.     Kui tulemus on võrdne, loeb mitmenda viskega eelmiselt joonelt võistleja tabas. Eelise saab võistleja, kes tabas varasemal katsel.

c.       Kui ka eelmise joone tulemus on võrdne, vaadatakse sama tulemust eelviimaselt tabatud joonelt jne.

d.     Kui kõik tulemused on võrdsed toimub ümberviskamine samast punktist, kus välja kukuti.  Kui kõik võistlejad tabavad samal katsel, liigutakse edasi järgmisele joonele jne.

9.     Kvalifikatsioonivisete põhjal moodustatakse nii naiste kui meeste klassis üks finaalgrupp, kuhu pääsevad 12 parimat viskajat. Ülejäänud võistlejad jagunevad vastavalt kvalifikatsiooni tulemusele kaheksastesse tugevusgruppidesse. Iga grupp võistleb seejärel omavahel nö mees-mehe vastu ja selgitavad kohad grupi siseselt.

10. Viimane tugevusgrupp (naistel viies ja meestel üheksas) jagatakse vastavalt võistlejate arvule gruppideks ning iga grupp võistleb viimase grupi sees omakorda omavahel. Iga antud grupi võitja teenib 4 punkti, 2.-3. koht 3 punkti, 4.-6. koht 2 punkti ja sealt edasi iga võistleja ühe punkti. Kui ühte gruppi jääb vähem kui 5 võistlejat, teenib grupi võitja 4 punkti, teine koht 3 punkti, kolmas koht 3 punkti ja neljas koht 1 punkti.

11. Paremusjärjestuse selgitamine play-offis:

a.       Finaalgrupis toimub kõigepealt võistlus kolmeliikmelistes gruppides. Grupid moodustatakse vastavalt kvalifikatsioonivõistluses saavutatud kohale järgmiselt.

1       8         9

2       7         10

3       6         11

4       5         12

b.         Kõik kolmikute võitjad selgitavad omavahel kohad 1 kuni 4, teised kohad 5 kuni 8 ja kolmandad kohad 9 kuni 12. 

12. Punktiarvestus

a.       Naiste võitja teenib võistkonnale 50 punkti ja meeste võitja 80 punkti. Edasised punktid jagatakse vastavalt käesoleva juhendi lisas toodud tabelile.

b.     Võistlus on ainult võistkondlik. Võidab võistkond, kelle viie parima viskaja kohapunktide summa on suurim (naised-mehed kokku). 

Registreerimine 

13. Võistkondade nimeline registreerimine tuleb teha hiljemalt 22.jaanuari õhtuks. Nimesid on lubatud koha peal muuta, eeldusel, et mees asendab meest ja naine asendab naist. Nimede lisamine peale 22. jaanuari ei ole lubatud. 

Muu 

14. Võistlus toimub Orkla auhindadele. Autasustatakse kolme parimat meeskonda.

15. Kasutada tohib ainult kohtunike poolt antud võistluspalle. Oma pallide võistlusele toomine ei ole lubatud.

16. Võistluse peakohtunik on Reimo Luht. Võistlusega seonduvad küsimused telefonil 58585885.