ABB Teatejooksu võistlusala

JUHEND

 Aeg ja koht

1.     Võistlusala toimub Jüri kirikumõisa pargis 23. aprillil 2019. aastal, algusega kell 18:00.

2.     Võistkondade registreerumine toimub hiljemalt 18. apriilil 2019. Nimelise registreerimise saab teha ka 30 minutit enne esimese jooksu algust.

3.     Teatejooksus toimuvad jooksud –

  • esimeses jooksus osalevad Rae valla mängude koondarvestuses tagumised viis kohta saavutanud võistkonnad;
  •   teises jooksus tagantpoolt kuuenda kuni kümnenda koha saavutanud võistkonnad jne.
  • finaaljooksu proovime sättida eeldatavalt kõige tugevamad meeskonnad varasemate aastate tulemuste põhjal

 Osavõtjad

4.     Võistlus on võistkondlik, kus võistkonna suurus on 6 jooksjat – 4 meest ja 2 naist, kusjuures meesvõistlejaid võib asendada naisvõistlejatega, kuid mitte vastupidi.

 Võistlusdistants

5.     Teatejooksu distants on jaotatud 6 etapiks.

6.     Iga etapi pikkus on 250-300 meetrit.

7.     Jooksjate paigutuse etappidesse otsustab võistkond, kuid esimesest kaks distantsi peavad jooksma naised.

 Võistlustingimused

8.     Võistkonnale antud teatepulk tuleb tuua finišisse.

9.     Teatevahetusel teatepulga pillamisel tõstab teatepulga üles teatepulga üleandja.

10. Teatepulga kaotanud võistkond diskvalifitseeritakse.

 11. Tulemuste arvestamine

12.  Võistlus on ainult võistkondlik, etappide aegu ei mõõdeta. Ajavõtt on elektrooniline.  Tulemused kuvatakse onlines

http://nelson.racetecresults.com/results.aspx?CId=16267&RId=259


13. Võistkondlik paremusjärjestus selgitatakse ühe võistkonna kuue võistleja jooksu tulemuse alusel.

14. Paremusjärjestus määratakse kohapunktide alusel arvestades Rae Valla mängude üldjuhendis väljatoodud koefitsiente.

 

 Autasustamine

15. Karikate ning toetakate auhindadega autasustatakse kolme parimat võistkonda. Individuaalset autasustamist ei toimu. Autasustamine toimub  kirikumõisa pargi suurel laval orienteeruvalt 20:00.

 Muud

16. Kõik juhendis määramata küsimused ja probleemid lahendavad enne võistlust ja võistluste ajal kohtunikud.

 Registreerimine

17. Iga Rae valla mängudel osalev võistkond peab teatama oma võistkonna osalemisest hiljemalt 18. aprillil 2019. Hiljem registreerunud võistkondi on korraldajal õigus mitte võistlema lubada.

18. Iga võistkond peab ise jälgima, et nende kasutatud võistlejad mahuksid 25 võistleja sisse, mis on ühel hooajal lubatud. Kui hilisemal nimede kontrollimisel selgub, et nimed arv ületab lubatud piiri, jäetakse antud võistkonna tulemus arvestamata.