Juhend


Kanuuralli võistlusala

JUHEND

 Aeg ja koht

●       Võistlusala start toimub Jüri Vaskjala veehoidla rannas 25. septembril 2021. aastal, algusega kell 12:00.

●       Võistkondade registreerumine toimub hiljemalt 22. septembril 2021.

 Osavõtjad

●       Võistlus on võistkondlik, kus võistkonna suurus on 6 aerutajat – 4 meest ja 2 naist, kusjuures meesvõistlejaid võib asendada naisvõistlejatega, kuid mitte vastupidi.

 Võistlusdistants

●       Võistlus toimub teatevõistlusena, kus stardivad korraga kolm võistkonna liiget (vähemalt üks naine). Vahetusalas peavad kõik võistkonna liikmed vahetuma ning ka siis peab kanuus sõitma vähemalt üks naine.

●       Üks võistleja tohib läbida ainult ühe teatevahetuse! Erandkorras on lubatud naisvõistlejal sõita ka kaks vahetust.

●       Start toimub mass-stardina. Finiš toimub samas kohas kus start.

●       Võistlusdistantsi kogupikkus on umbes 17 km, mis on jagatud kaheks etapiks.

●       Kontrollaeg puudub.

 Võistlustingimused

●       Kanuud on korraldajate poolt (kolmekohalised kanuud, koos päästevestide ja aerudega). Kõik kanuud ja aerud on identsed, kuid varem võistluspaika jõudnud saavad esimesena valida endale kanuu.

●       Kanuude vahetamine võistluse ajal on KEELATUD! NB! Kõik paadi vahetuse teinud meeskonnad saavad kirja tulemuse väljaspool arvestust.

●       Varustuse väljastamine toimub võistluspäeval stardis kohapeal alates kella 10:30st        

●       OLE STARDIPÄEVA HOMMIKUL VARAKULT KOHAL!    

●       Stardipaiga lähedal ei pruugi parkimise kohti leida ja vee äärde jõudmine võib võtta aega.

●       Igale paatkonnale kindlustatakse paadikleepsud, mis tuleb kleepida paadi mõlemasse külge.        

●       Korraldajate-poolne ajavõtt võistluse kolmandal kilomeetril, vahetusalas ja finišis.        

●       Start toimub mass-stardina. Kõik Kanuud on asetatud ninaga veepiirile. Stardimärguande peale lükkavad võistkonnad kanuud vette ja alustavad võistlust.

●       Stardi- ja finišipaik Vaskjala rannas.

●       Ümberpööramise koht asub Jüri - Vaida mnt silla juures, jõe paremal kaldal (ülesvoolu vaadetes)

●       Ümberpööramise reglement sõltub jõe veetasemest ja antakse teada võistkondadele võistluspäeval.

●       Rajal on 4 kontrollpunkti (KP)    

KP I - START

KP II - 5. kilomeeter

KP III- TARTU MNT SILD

KP IV - FINIŠ

●       Korraldajatel on õigus erandkorras, osavõtjate turvalisuse tagamiseks, võistluse ajal võistlusrada lühendada.    

●       Soovitame osalejatele lisaks finišis pakutavale täienduseks kindlasti kaasa võtta ka oma toidumoona. Näiteks pähklid, rosinad, energiabatoonid ja kindlasti juua.    

        Tulemuste arvestamine

●        Võistlus on ainult võistkondlik.

●       Paatkond loetakse finišeerinuks kui paadi nina puudutab maad.

●       Staap, riietumistelk, toitlustamine, autoparkla ja saun asuvad finiši vahetus läheduses.        

●       Prognoositav maksimaalne rajal viibimise aeg on ca 3  tundi. Kiiremad läbivad distantsi ca kahe tunniga.        

●       Võistkondade on lubatud kasutada saateautot, kes teid turvab ja on vajaliku varustusega (söök, jook, kuivad riided, apteek jne.) ootamas jõele ligipääsetavates kohtades ja sildadel.

●       Vahetuspunktis lõpetanud peavad ise leidma transpordi vahetusalast tagasi finišisse.

●       Paremusjärjestus määratakse kohapunktide alusel arvestades Rae Valla mängude üldjuhendis väljatoodud koefitsiente.

●       Kui oled otsustanud võitluse lõpetada seda täies pikkuses läbimata, siis tee seda KINDLASTI KP-s (kontrollpunktis).

●       Kontrollpunktides lõpetanute tulemused kajastatakse lõpuprotokollis võistluse lõpetanute järel läbitud distantsi pikkuse järjekorras.

●       Kontrollpunktis mitte lõpetamise korral on KOHUSTUSLIK teavitada korraldajaid helistades numbrile (+372 55568663) ning teid registreeritakse lõpetajaks vastavalt teie asukohale. (täpsem info kaardil ja kontrollpunktis)

●       NB! Korraldajad ei organiseeri katkestanud võistlejate ega aluste transporti finišisse.      

●        Aeg fikseeritakse korraldajate poolt stardis, kontrollpunktis (KP) ja finishis

●       Tulemuse saamiseks peab võistkonnal kogu võistluse vältel olema paadi küljes nähtaval kohal stardinumber.

●       Tulemused on koheselt nähtavad internetis.    

 Autasustamine

●       Karikate ning toetaja auhindadega autasustatakse kolme parimat võistkonda. Individuaalset autasustamist ei toimu. Autasustamine toimub vahetult peale finišit.

 Muud

●       Kõik juhendis määramata küsimused ja probleemid lahendavad enne võistlust ja võistluste ajal kohtunikud.

●       Päästevesti kandmine on kohustuslik. Ilma vestita sõitjad diskvalifitseeritakse. Päästevestid on korraldaja poolt nii stardis kui vahetusalas.

●       Jõekäärudest aluste ülevedamine (lõikamine) on keelatud. Määruste rikkujad diskvalifitseeritakse.  

●       Prügi vette ja kaldale viskamine on keelatud. Joogipudelite ja pakendite loodusesse viskamine toob kaasa kohese diskvalifitseerimise.

●       Kaasvõistlejaid kinnihoidmisega või teele sihilikult ette jäämisega võistlust takistada püüdev paatkond diskvalifitseeritakse.

TULEMUSTE LINK: https://docs.google.com/spreadsheets/d/11FNk-iA3AHV2fELP2B5ndWVjpjZF4j2GVROVEz_Wk68/edit#gid=0

KOHUSTUSLIK VARUSTUS PAADIS

•         Päästevestid (korralikult kinnitatud) kõigil paatkonna liikmetel

•         Veekindlalt pakitud mobiiltelefon, kuhu on salvestatud (+372 55568663) korraldaja kontaktnumber. NB! Kanna mobiiltelefoni enda küljes, nii saad kutsuda abi ka siis, kui oled kõik muu varustuse kaotanud.    

•         Taskunuga (vähemalt üks paatkonna kohta).        

•         Kuivad riided (paki veekindlalt).    

•         Söök ja jook.    

 VÕISTLEJA VASTUTUS

•         Võistleja vastutab oma varustuse korrasoleku ja ohutuse eest.    

•         Võistluse korraldajad ei kanna mingit materiaalset vastutust võistluse käigus kadunud või purunenud esemete eest.    

•         Komplekteerige endale väikesed apteegid (side, plaastrid, valuvaigistid jne).    

•         Kui hädasolija vajab korraldajate abi, siis fikseerige juhtumi kellaaeg, osaleja number ja jätke võimalikult täpselt meelde hädasolija asukoht ning teavitage sellest järgmise kontrollpunkti kohtunikke või helistage telefonil +372 55568663. Tõsisema juhtumi korral teavitage kohe telefonitsi korraldajatele ja hädaabinumbril 112. (info kaardil)

 Registreerimine

●       Iga Rae valla mängudel osalev võistkond peab teatama oma võistkonna osalemisest hiljemalt 22. septembril 2021 aadressile mailto:indrek@raespordikeskus.ee. Hiljem registreerunud võistkondi on korraldajal õigus mitte võistlema lubada.

●       Eelkõige on vajalik võistkondlik registreerimine. Nimeline registreerimine tuleb teha hiljemalt 25. septembriks. Nimesid saab vajadusel koha peal muuta, kuid kindlasti tuleb jälgida, et osalejate arv ei langeks alla kuue ja naisliikmete arv alla kahe.


Stardi-, finišipaiga skeem ning ümberpööramispaiga skeem.