Juhend

Tõukerattaralli võistlusala

JUHEND


 Aeg ja koht

●       Võistlusala start toimub Jüri Terviseradadel, stardiga Jüri staadionil, 02. juunil 2020. aastal, algusega kell 18:00.

●       Võistkondade registreerumine toimub hiljemalt 29. mail 2020. Nimelise registreerimise võib teha ka koha peal, oluline on teada anda võistkonna osalus.

 Osavõtjad

●       Võistlus on võistkondlik, kus võistkonna suurus on 6 võistlejat – 4 meest ja 2 naist, kusjuures meesvõistlejaid võib asendada naisvõistlejatega, kuid mitte vastupidi.

 Võistlusdistants

●       Võistlus toimub teatevõistlusena. Esimeses kahes vahetuses peavad sõitma naised. Üks võistleja tohib läbida ainult ühe teatevahetuse!

●       Start toimub mass-stardina. Finiš toimub samas kohas kus start.

●       Stardis saavad eelise Rae valla mängude üldarvestuses eespool olevad võistkonnad.

●       Võistlusdistantsi ühe etapi pikkus on umbes 5,3 km.

●       Kontrollaeg puudub.

●       Võistkonna peale antakse korraldaja poolt sõitmiseks üks ratas. Oma ratta kasutamine ei ole lubatud.

 Võistlustingimused

●       Rataste vahetamine võistluse ajal on keelatud! Samuti numbri eemaldamine.

●       Rataste väljastamine toimub võistluspäeval stardis kohapeal alates kella 17:00st        

●       Stardi- ja finišipaik ühes kohas.

●       Rada on võimaluse piires tähistatud ja kulgeb valdavalt pehmel pinnasel. Lõikamine on keelatud ja selle tuvastamisel kogu võistkond diskvalifitseeritakse.

●       Korraldajatel on õigus erandkorras, osavõtjate turvalisuse tagamiseks, võistluse ajal võistlusrada lühendada.    

Kiiver on igal võistlejal kohustuslik ja see tuleb endal kaasa võtta!

 ●       Tulemuste arvestamine

●        Võistlus on ainult võistkondlik.

●       Võistkond loetakse finišeerinuks kui viimane vahetus on jõudnud finišisse.

●       Paremusjärjestus määratakse kohapunktide alusel arvestades Rae Valla mängude üldjuhendis väljatoodud koefitsiente.

●       Tulemuse saamiseks peab võistkonnal kogu võistluse vältel olemaratta küljes nähtaval kohal stardinumber.

  Võistlusel ei tohi kasutada naelikuid ega muid rauda sisaldavaid jalanõusid!

 Autasustamine

●       Karikate ning toetaja auhindadega autasustatakse kolme parimat võistkonda ja eelviimase koha saanud võistkonda. Individuaalset autasustamist ei toimu. Autasustamine toimub vahetult peale finišit.

 Muud

●       Kõik juhendis määramata küsimused ja probleemid lahendavad enne võistlust ja võistluste ajal kohtunikud.

●       Kaasvõistlejaid takistada püüdev võistkond diskvalifitseeritakse. Laske kiirem ratas alati vasakult mööda.

 

 Registreerimine

●       Iga Rae valla mängudel osalev võistkond peab teatama oma võistkonna osalemisest hiljemalt 30. mail 2020 aadressile mailto:indrek@raespordikeskus.ee. Hiljem registreerunud võistkondi on korraldajal õigus mitte võistlema lubada.

●       Eelkõige on vajalik võistkondlik registreerimine. Nimesid saab vajadusel koha peal muuta, kuid kindlasti tuleb jälgida, et osalejate arv ei langeks alla kuue ja naisliikmete arv alla kahe.

 Edukat võistlust!