Juhend

Rae Valla mängude Sievi discgolfivõistluse juhendAeg: 08.05.2021
Koht: Kurna discgolfipark

KORRALDAJAD:
Peakohtunik:  Ilmar Tooming #76832

AJAKAVA

Võistlus toimub golfstardina kas neljastes või viiestes poolides. Esimese pooli start on 11:00 ja poolide startide vahed on 10 minutit.  Seoses kehtivate piirangutega võistluse koosolekut ja kohapealset autasustamist ei toimu.   Kõik vajalik info on juhendis olemas.
Tekkivate küsimuste korral, palume julgelt pöörduda võistluse TD poole.  

RADA

Mängitakse Kurna Discgolfipargi rajal üks ring. Starditakse laululavale lähimast korvist.

FORMAAT

Võistlus on võistkondlik – viieliikmelises tiimis peab olema vähemalt kaks naismängijat.
Poolid moodustuvad loosimise/juhuslikkuse alusel, kuid võimalusel jälgitakse, et igas poolis oleks vähemalt üks edasijõudnud mängija ning ühes poolis ei oleks sama võistkonna mängijaid.

Meie võistlusel olev modifikatsioon on selline, et meeskondlik tulemus moodustub viie võistleja visete kogusummast. Seega on ülimalt oluline, et viis võistlejat tuleksid kohale ja saaks tulemuse kirja. Võrdsete visete arvu juures saab eelise võistkond, kelle kõige kehvema mängija visete arv oli väiksem. Kui ka see on võrdne, siis tagantpoolt teise- jne võistlejate omavaheline võrdlus.

Ringi ajal on suitsetamine (sh e-sigaret ja mokatubakas) ning alkohoolsete jookide tarbimine keelatud.

Juhul kui keegi võistkonna liikmetest ei tule kohale või keegi rada täies ulatuses ei läbi, siis saab võistkond minna rajale ka väiksemaarvulisena, kuid protokollis saadakse viimase koha punktid. Juhul kui mittekomplekseid võistkondi on mitu, loeb nendevahelise paremusjärjestuse selgitamisel nende võrdse arvu osalejate visete summa.

REGISTREERIMINE

Registreerimine toimub e-kirja teel indrek@raespordikeskus.ee . Registreerimise tähtaeg on 06. mai. Saata tuleks osalev võistkonna nimi ja mängijate nimed. Nimesid saab hiljem vahetada.

Võistluste tulemuste märkimine võistluse ajal -toimub: https://dgmtrx.com/1660332

Võib tekitada enne võistlust telefoni shortcuti. Tulemusi märgib üks mängija.


AUTASUSTAMINE

Autasustamine on ainult võistkondlik. Kolme parima võistkonna liikmeid autasustatakse Rae valla mängude karikatega ja discolfiteemaliste auhindadega. COVID 19-st tulenevalt koha pealset autasustamist ei toimu või antakse auhinnad võistkonna esindajale.


REEGLID:
Mängitakse PDGA (Professional Disc Golf Association) reeglite järgi. http://discgolfiliit.ee/wp-content/uploads/2015/11/150814_discgolf_reegliraamat_a6_105x148_bleed3.pdf
Ringi ajal on suitsetamine (sh e-sigaret ja mokatubakas) ning alkohoolsete jookide tarbimine keelatud.

Korraldaja jätab endale õiguse teha ajakavas ja juhendis muudatusi.

Soovitav on algajatel mängjatel tutvuda etiketinõuetega - http://discgolfiliit.ee/discgolfi-etikett/

MUUD:

Kõigile võistlejatele tagatakse soe supp, pirukad ja tee. Söömine toimub vahetult peale ringilt naasmist ning poolide kaupa. Peale seda palume koheselt võistlusalalt lahkuda.

Järgime kõiki kehtivaid reegleid Covid-19 ära hoidmiseks.

http://discgolfiliit.ee/wp-content/uploads/2020/05/EDGL-kiri-vo%CC%83istluste-korraldamise-kohta-seisuga-15.05.2020.pdf

 HARJUTAMINE:

Kurna Discolfirada on avatud kõigile, kuid kel huvi kiirelt end mängjaks lihvida, siis Discgolfikeskus Discland (www.discland.ee) pakub nii grupi kui ka eratreeninguid. Samuti korraldame firmaüritusi ja sünnipäevi enda juures.

Lisainfo:
Rainer Lipand
5288988
rainer@discland.ee