KEEGLI VÕISTLUSALA JUHEND


Aeg ja koht

1. Võistlusala toimub Rae keeglis, Aruheina tee 8 Peetri alevik 23. novembril 2019. aastal
algusega 10:00. Võistluse orienteeruv lõpp on 18:00. Iga võistkond saab nimetatud ajavahemikul 1,5 tundi võistlusvisete sooritamiseks.
2. Osalevate võistkondade nimeline registreerumine algab 30 minutit ja lõpeb 15 minutit enne
vooru algust. Rae valla mängudele 2019-20 registreerunud võistkonna mitteosalemisest keeglis tuleb aga teatada kindlasti indrek@raespordikeskus.ee, et korraldajad suudaksid valmis teha võistluste süsteemi ja tabelid.

Osavõtjad

3. Võistlus on võistkondlik, kus võistkonna suurus on 6 mängijat– 4 meest ja 2 naist, kusjuures meesvõistlejaid võib asendada naisvõistlejatega. Võistlus toimub üldtunnustatud keegli reeglite kohaselt.
4. Üks mängija võib olla registreeritud ainult ühe võistkonna koosseisus. Iga Rae valla mängudel osalev võistkond võib välja panna ühe osaleva kuueliikmelise tiimi. Võistleja saab sooritada võistlusvisked ainult iseenda eest.

Võistlussüsteem

5. Iga võistleja saab 25 võistlusviset täislauale pluss 5 soojendusviset.
6. Esimesed kolm mängijat peavad sooritama oma võistlusvisked VASAKU KÄEGA ja teised kolm PAREMA KÄEGA.
6. Võistlejate võistlusjärjekord on vaba.
7. Arvestus on ainult meeskondlik ja eraldi individuaalarvestust ei ole.
8. Võistkonna tulemus saadakse kuue mängija visatud punktisummade liitmisel.

Üldnõuded

9. NB! Võistkonnad vastutavad ise oma kohaloleku eest mängu alguseks. Täpne ajakava teatatakse hiljemalt 20. novembril. Reeglina alustavad üldarvestuses tagapool olevad võistkonnad. Võistluspaigas on kohustuslik kasutada vahetusjalanõusid. Voorude algusajad on:
10:00
11:30
13:00
14:30
16:00

Registreerimisel võib ütelda, millises voorus soovitakse osaleda.  Registreerimise tähtaeg on 21. november!