KEEGLI VÕISTLUSALA JUHEND


Aeg ja koht

1. Võistlusala toimub Rae keeglis, Aruheina tee 8 Peetri alevik,  21. novembril 2021. aastal
algusega 10:00. Võistluse orienteeruv lõpp on 20:00. Iga võistkond saab nimetatud ajavahemikul 30 minutit võistlusvisete sooritamiseks.
2. Osalevate võistkondade nimeline registreerumine algab 15 minutit ja lõpeb 5 minutit enne
vooru algust. Rae valla mängudele  registreerunud võistkonna paarid (nimeliselt) tuleb esitada hiljemalt 18. november indrek@raespordikeskus.ee, et korraldajad suudaksid valmis teha võistluste süsteemi ja tabelid.

Osavõtjad

3. Võistlus toimub mix-tandem võistlusena ja on võistkondlik, kus võistkonna suurus on kuni 3 segapaari. Meesvõistlejaid võib ühes paaris asendada naisvõistlejatega. Võistlus toimub üldtunnustatud keegli reeglite kohaselt.
4. Üks mängija võib olla registreeritud ainult ühe võistkonna koosseisus. Iga Rae valla mängudel osalev võistkond võib välja panna kuni kolm segapaari.  Võistleja saab sooritada võistlusvisked ainult iseenda eest.

Võistlussüsteem

5. Iga paar saab 25 +25 võistlusviset  pluss 10 +10 soojendusviset, kusjuures viskeid tuleb sooritada rangelt kordamööda.
6. Võistlejate võistlusjärjekord on vaba st alustada võib nii mees kui naine.
7. Arvestus on ainult meeskondlik ja eraldi individuaalarvestust ei ole.
8. Võistkonna tulemus saadakse kuni kolme segapaari kohapunktide liitmisel st, mitte ei liideta kolme paari kurikaid, vaid kohapunkte. Võistluspaari koht määratakse kindlaks mahavisatud kurikate arvu järgi.  Võrdse tulemuse korral saab eelise paar, kelle võistluse teine pool  (25 süsteemiviset) oli parem. Kui ka see on võrdne, loevad möödavisked.

Üldnõuded

9. NB! Võistkonnad vastutavad ise oma kohaloleku eest mängu alguseks. Täpne ajakava teatatakse hiljemalt 20. novembril.  Seoses koroonapiiranutega saab iga võistkond visata oma võistlusvisked koos ühel ajal ja teiste võistkondadega kokkupuude on minimaalne.
10. Kõik võistlejad peavad võistluspaika tulles esitama läbipõdemise või vaktsineerimise ruutkoodi tõendi!

Registreerimisel võib ütelda, millises voorus soovitakse osaleda. Ajakava välp on iga 45 minuti järel.  Registreerimise tähtaeg on 18. november!