KEEGLI VÕISTLUSALA JUHEND


Aeg ja koht

1. Võistlusala toimub Rae keeglis, Aruheina tee 8 Peetri alevik 27. oktoober 2018. aastal
algusega 10:00. Võistluse orienteeruv lõpp on 19:00. Iga võistkond saab nimetatud ajavahemikul 1,5 tundi võistlusvisete sooritamiseks.
2. Osalevate võistkondade nimeline registreerumine algab 30 minutit ja lõpeb 15 minutit enne
vooru algust. Rae valla mängudele 2018-19 registreerunud võistkonna mitteosalemisest keeglis tuleb aga teatada kindlasti indrek@raespordikeskus.ee, et korraldajad suudaksid valmis teha võistluste süsteemi ja tabelid.

Osavõtjad

3. Võistlus on võistkondlik, kus võistkonna suurus on 6 mängijat– 4 meest ja 2 naist, kusjuures meesvõistlejaid võib asendada naisvõistlejatega. Võistlus toimub üldtunnustatud keegli reeglite kohaselt.
4. Üks mängija võib olla registreeritud ainult ühe võistkonna koosseisus. Iga Rae valla mängudel osalev võistkond võib välja panna ühe osaleva kuueliikmelise tiimi. Võistleja saab sooritada võistlusvisked ainult iseenda eest.

Võistlussüsteem

5. Iga võistleja saab 25 võistlusviset täislauale pluss 10 soojendusviset.
6. Võistlejate võistlusjärjekord on vaba, kuid soovitav on lubada naistel visata esimestena.
7. Arvestus on ainult meeskondlik ja eraldi individuaalarvestust ei ole.
8. Võistkonna tulemus saadakse kuue mängija visatud punktisummade liitmisel.

Üldnõuded

9. NB! Võistkonnad vastutavad ise oma kohaloleku eest mängu alguseks. Täpne ajakava teatatakse hiljemalt 24. oktoobril. Reeglina alustavad üldarvestuses tagapool olevad võistkonnad. Võistluspaigas on kohustuslik kasutada vahetusjalanõusid.