KEEGLI VÕISTLUSALA JUHEND


Aeg ja koht

1. Võistlusala toimub Rae keeglis, Aruheina tee 8 Peetri alevik,  06. novembril 2022. aastal
algusega 10:00. Võistluse orienteeruv lõpp on 21:00. Iga võistkond saab nimetatud ajavahemikul 45 minutit võistlusvisete sooritamiseks.
2. Osalevate võistkondade nimeline registreerumine algab 15 minutit ja lõpeb 5 minutit enne
vooru algust. Rae valla mängudele  registreerunud võistkonna paarid (nimeliselt) tuleb esitada hiljemalt 04. november 2022  indrek@raespordikeskus.ee, et korraldajad suudaksid valmis teha võistluste süsteemi ja tabelid.

Osavõtjad

3. Võistlus toimub meeskondliku arvestusena, kus võistkonna suurus on kuni 6 osalejat, kellest vähemalt kaks peavad olema naised ja kaks 2007 või hiljem sündinud noort (olenemata soost).  Meesvõistlejaid võib ühes paaris asendada naisvõistlejatega. Noorvõistleja saab asendada vajadusel samast soost täiskasvanut. Võistlus toimub üldtunnustatud keegli reeglite kohaselt.
4. Üks mängija võib olla registreeritud ainult ühe võistkonna koosseisus.   Võistleja saab sooritada võistlusvisked ainult iseenda eest.

Võistlussüsteem

5. Iga võistleja saab 25 täislauda +25 süsteemi võistlusviset  pluss 10 +10 soojendusviset, kusjuures viskeid tuleb sooritada rangelt kordamööda. Noorvõistlejad saavad 50 viset täislauale pluss 10 soojendusviset.
6. Võistlejate võistlusjärjekord on vaba ja aja saab igaüks ise valida.
7. Arvestus on ainult meeskondlik ja eraldi individuaalarvestust ei ole.
8. Võistkonna tulemus saadakse kuni kuue võistleja kohapunktide liitmisel st, mitte ei liideta kuue mängija kurikaid, vaid kohapunkte. Võistleja koht määratakse kindlaks mahavisatud kurikate arvu järgi.  Võrdse tulemuse korral saab eelise võistleja kelle võistluse teine pool  (25 süsteemiviset) oli parem. Kui ka see on võrdne, loevad möödavisked. Võistlusklasse on kolm: mehed, naised, noored.

Üldnõuded

9. NB! Võistkonnad vastutavad ise oma kohaloleku eest mängu alguseks. Täpne ajakava teatatakse hiljemalt 05. novembril. 

Võistlusviste sooritamise aja saab igaüks ise valida teatades sellest ette indrek@raespordikeskus.ee.  Põhimõttel kes ees see mees ja ajakava on nähtav lingil:

  Registreerimise tähtaeg on 04. november 2022!