KEEGLI VÕISTLUSALA JUHEND


Aeg ja koht

1. Võistlusala toimub Rae keeglis, Aruheina tee 8 Peetri alevik,  06. novembril 2022. aastal
algusega 09:00. Võistluse orienteeruv lõpp on 22:00. Iga võistleja saab nimetatud ajavahemikul 30 minutit võistlusvisete sooritamiseks.
2. Osalevate võistlejate nimeline registreerumine algab 15 minutit ja lõpeb 5 minutit enne
vooru algust. Rae valla mängudele  registreerunud võistkonda esindavad nimed tuleb esitada hiljemalt 03. november 2022  indrek@raespordikeskus.ee, et korraldajad suudaksid valmis teha võistluste süsteemi ja tabelid.

Osavõtjad

3. Võistlus toimub meeskondliku arvestusena, kus võistkonna suurus on kuni 6 osalejat. Osaleda saab meeste, naiste ja noorete kategoorias (sünniaasta 2007 ja nooremad). Võistlus toimub üldtunnustatud keegli reeglite kohaselt.  Naiste või noorte arvulist kohustust meeskonna koosseisus ei ole.
4. Üks mängija võib olla registreeritud ainult ühe võistkonna koosseisus.   Võistleja saab sooritada võistlusvisked ainult iseenda eest.

Võistlussüsteem

5. Iga võistleja saab 25 täislauda +25 süsteemi võistlusviset  pluss 10 soojendusviset. Noorvõistlejad saavad 50 viset täislauale pluss 10 soojendusviset.

6. Võistlejate võistlusjärjekord on vaba ja aja saab igaüks ise valida.

7. Arvestus on ainult meeskondlik ja eraldi individuaalarvestust ei ole.

8. Võistkonna tulemus saadakse kuni kuue võistleja kohapunktide liitmisel st, mitte ei liideta kuue mängija kurikaid, vaid kohapunkte. Võistleja koht määratakse kindlaks mahavisatud kurikate arvu järgi.  Võrdse tulemuse korral saab eelise võistleja kelle võistluse teine pool  (25 süsteemiviset) oli parem. Kui ka see on võrdne, loevad möödavisked. Võistlusklasse on kolm: mehed, naised, noored, kus igal klassil on oma punktiarvestus. Kui võistkonna kohapunktide arv on võrdne , loevad noorteklassi punktid, seejärel naisteklassis saavutatud kohapunktid.

Üldnõuded

9. NB! Võistkonnad vastutavad ise oma kohaloleku eest mängu alguseks. Täpne ajakava teatatakse hiljemalt 05. novembril. 

Võistlusviste sooritamise aja saab igaüks ise valida teatades sellest ette indrek@raespordikeskus.ee.  Põhimõttel kes ees see mees ja ajakava on nähtav lingil:


  Registreerimise tähtaeg on 03. november 2022!