Juhend

Rae valla mängude Willenbrock rannavolle

JUHEND

Turniiri eesmärgiks anda avalöök liivahooajale toreda sportliku jõukatsumisega headel
väljakutel ja teha hea korraldusega äge turniir.

1. Aeg ja koht

Võistlused toimuvad pühapäeval  06. juunil 2021 algusega kell 10:00 Rae Keegli rannavolleväljakutel Peetri alevikus, Aruheina tee 8.

2. Osalejad
Mängima on oodatud kõik Rae valla mängudel osalevad 4-liikmelised võistkonnad, kes peavad vastama Rae valla mängude üldjuhendis toodud nõuetele.

Väljakul on korraga kaks meest ja kaks naist. Kokku on lubatud kuni kuueliikmelised võistkonnad.

Enne kohtumist viib kohtunik läbi kaptenite vahel loosimise. Loosi võitja saab valida kas poole või pallingu või vastuvõtu.  Loosi kaotajale jääb ülejäänud valik.

Vahetust saab teha ühes geimis üks kord, lisaks tagasivahetus.

3. Mängude pikkus ja paremusjärjestuse määramine
Mängitakse üldtunnustatud saalivõrkpalli reeglite kohaselt kolmel 8x8 m liivaväljakul.

4. Varustus
Mängitakse rannapalliga Mikasa VLS200. Soojenduspallid võivad olla ka muud pallid.
Soojenduspallid peavad võistkonnad ise kaasa võtma.

5. Osalustasu
Osalustasu ei ole.

6. Üldnõuded
Iga mängija vastutab ise selle eest, et tema tervislik seisund oleks vastavuses turniiri
läbimiseks vajalikule seisundile. Võistluse korraldaja poolt vajadusel esmaabi. Ilmsete
haigustunnustega on osalemine keelatud. Korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite
olemasolu ja piisava ruumi 2+2 distantsi hoidmiseks.

7. Registreerumine
Oma osaluse kinnitamiseks saatke vastus e-posti teel indrek@raespordikskus.ee
kõige hiljemalt 02. juuniks 2021.

8.Autasustamine
Kolme paremat võistkonda autasustatakse karikatega ning meenetega võistluste
korraldajalt/toetajatelt.