Juhend

Rae valla mängude rannavolle

JUHEND

Turniiri eesmärgiks anda avalöök liivahooajale toreda sportliku jõukatsumisega headel
väljakutel ja teha hea korraldusega äge turniir.

1. Aeg ja koht

Võistlused toimuvad pühapäeval  07. juunil 2020 Rae Keegli rannavolleväljakutel Peetri
alevikus, Aruheina tee 8.

2. Osalejad
Mängima on oodatud kõik Rae valla mängudel osalevad 4-liikmelised võistkonnad, kes peavad vastama Rae valla mängude üldjuhendis toodud nõuetele.

Tulenevalt kehtivast 2+2 nõudest on süsteem võistlusel selline, et ühe
võistkonna moodustab kaks kaheliikmelist paari. Väljakul on ühest võistkonnast
korraga üks paar kellest vähemalt üks mängija peab olema naine. Mängitakse üks geim 21 punktini ja 11. punti pea toimub poole ja paaride vahetus. Paare ei tohiomavahel segada ja need peavad jääma mängu algusest lõpuni samaks. Igaks mänguks võib olemasolevatest mängijatest panna paika uued paarid.

Enne kohtumist viib kohtunik läbi kaptenite vahel loosimise. Loosi võitja saab valida kas poole või pallingu või vastuvõtu. Samuti peab ta ütlema milline paar nende poolt alustab. Loosi kaotajale jääb ülejäänud valik.

Kahe paari kohta on lubatud üks vahetusmängija, kes peab olema naine. Vahetada võib ta siis ükskõik kummast paarist ükskõik kumba mängijat, kuid peale esimest toimunud vahetust tohib edaspidi vahetada sama mängija ainult selle paari mängijat kus juba varem on vahetus toimunud. Vahetust saab teha ühes geimis üks kord, lisaks tagasivahetus.


3. Mängude pikkus ja paremusjärjestuse määramine
Mängitakse üldtunnustatud rannavõrkpalli reeglite kohaselt kolmel 8x8 m liivaväljakul.
Sõrmedega vastuvõtt ei ole lubatud, tõsta võib vaidluste vältimiseks ainult alt. Blokk on
puude. Täpne süsteem selgub siis kui on teada osavõtvate võistkondade
täpne arv.

4. Varustus
Mängitakse rannapalliga Mikasa VLS200. Soojenduspallid võivad olla ka muud pallid.
Soojenduspallid peavad võistkonnad ise kaasa võtma.

5. Osalustasu
Osalustasu ei ole.

6. Üldnõuded
Iga mängija vastutab ise selle eest, et tema tervislik seisund oleks vastavuses turniiri
läbimiseks vajalikule seisundile. Võistluse korraldaja poolt vajadusel esmaabi. Ilmsete
haigustunnustega on osalemine keelatud. Korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite
olemasolu ja piisava ruumi 2+2 distantsi hoidmiseks.

7. Registreerumine
Oma osaluse kinnitamiseks saatke vastus e-posti teel indrek@raespordikskus.ee
kõige hiljemalt 03. juuniks 2020.

8.Autasustamine
Kolme paremat võistkonda autasustatakse karikatega ning meenetega võistluste
korraldajalt/toetajatelt.