Ammulaskmine


JUHEND

 Aeg ja koht

●       Võistlusala toimub Jüri Spordihoones 10. veebruaril 2024. aastal, algusega kell 09:00. Täpsem ajakava saadetakse osalejatele hiljemalt 08. veebruaril 2024.

●       Võistkondade registreerumine (nimeline) toimub hiljemalt 06. veebruaril 2024. Nimesid saab hiljem soovi korral muuta, kuid muuta ei saa võistlusklasse.

 Osavõtjad

●       Võistlus on võistkondlik, kus võistkonna suurus on 5 võistlejat – 2 meest, 2 naist-, 1 noor (sündinud 2009 ja hiljem) kusjuures meesvõistlejaid võib asendada naisvõistlejatega ja/või noortega, kuid mitte vastupidi. Naismängijat võib asendada samast soost noormängija.

●       Tulemuse saab kirja ka vähema liikmete arvuga võistkond, lihtsalt ära jäävad puuduva mängija nooltega lastavad punktid.

 Reeglid

●       Võistlusdistants on 18 meetrit, lastakse 25cm märklehte.

●       Iga Rae valla mängudel osalev võistkond saab panna välja ühe tiimi.

●       Iga osalev võistkond osaleb kõigepealt (ca 1,5 tundi) kvalifikatsioonil, kus iga võistleja laseb kaks ringi. Esimesel ringil 4 lasku (millest arvesse läheb kolm paremat) ja teisel ringil 3 lasku. Kokku laseb üks täisarvuline võistkond kvalifikatsioonis 35 lasku, millest arvesse läheb 30.

●       Võistlusraja ja relva loosib võistkonna esindaja

●       Kogu võistkonna kasutuses on juhendaja, amb, nooled, binokkel. Ammud vinnastab juhendaja ja paneb peale noole. Noortel ja naistel on soovi korral võimalik kasutada juhendaja abi, kes toetada ambu.

●       Võistlusjärjekord meeskonna sees on vaba.

●       Peale kvalifikatsiooni reastatakse võistkonnad paremusjärjestusse, vastavalt lastud silmade arvule. Kui tulemus on võrdne, saab eelise võistkond, kelle noormängija lastud silmade arv on suurem. Kui võistkonnas noormängijat üldse ei ole, saab eelise noormängijat omav võistkond. Kui ka see tulemus on võrdne, siis loeb naismängijate tulemus kokku. Kui ka see tulemus on võrdne, saab eelise võistkond, kes on lasknud rohkem kümneid, seejärel üheksaid jne.

 Võistlussüsteem

●       Kvalifikatsioonist pääsevad edasi 16 paremat võistkonda.

●       Kohad 17 ja edasi saadakse vastavalt kvalifikatsioonis saadud silmade arvule. Võrdse tulemuse korral lähtutakse eelmises peatükis sätestatud loogikast.

●       Peale kvalifikatsiooni toimub võistlus, kus kaks võistkonda võistlevad edasi omavahel. Esimeses kaheksandikfinaalis lasevad kvalifikatsiooni tulemuste järgi järgmised vastava koha saanud paarid 1-16,8-9,4-13,5-12. Võitjad pääsevad 8 parema hulka, kaotajad saavad koha vahemikus 9-16 vastavalt kvalifikatsioonis (mitte kaheksandikfinaalis) lastud tulemuse järgi.

●       Teises kaheksandikfinaalis lasevad kvalifikatsiooni tulemuste järgi järgmised paarid 2-15,7-10,3-14,6-11. Võitjad pääsevad 8 parema hulka, kaotajad saavad koha vahemikus 9-16 vastavalt kvalifikatsioonis (mitte kaheksandikfinaalis) lastud tulemuse järgi.

●       Esikaheksa võistleb edasi omavahel, samuti paarides sama loogika alusel, kus kvalifikatsioonis kõrgema koha saanud paar võistleb madalama tulemuse lasknud võistkonnaga, teine eelviimasega jne.

●       Esikaheksas lastakse kõik kohad välja.

●       Võistkond-võistkond vastu võistlusel laseb samuti iga mängija kolm noolt. Tulemus liidetakse ja parima tulemuse lasknud võistkond saab ühe võidu. Võidab võistkond, kes saab kaks võitu. Võrdse arvu silmade juures lähtutakse varasemast loogikast, kus kõigepealt loevad noormängija silmad jne.

Muud

 ●       Kohustuslik on kanda mittemäärduva tallaga sisejalanõusid.

●       Kohustuslik on järgida juhendaja korraldusi ja täita ohutusnõudeid.

●       Laskmisala on piiratud ja selles tohivad viibida ainult võistlejad.

●       Kaasaelajatel on lubatud viibida ainult tribüünil. Istuda ei tohi ka seina ääres olevatel toolidel. NB! Palun mitte mingil juhul lubada lapsi saalis jooksma!

●       Iga osalev võistkond peab vastama Rae valla mängude üldjuhendis toodud tingimustele st iga võistkonna liige peab olema kas Rae valla elanik või ettevõtete arvestuses töötaja koos juhendis lubatud laiendustega.

●       Kõik juhendis määramata küsimused ja probleemid lahendavad enne võistlust ja võistluste ajal kohtunikud sh. võimalik mängija diskvalifitseerimine kui ta ei vasta üldjuhendi tingimustele.

●       Kõik osalevad mängijad kinnitavad oma registreerimisega, et annavad nõusoleku kontrollida oma elukoha andmeid Rahvastikuregistrist kohaliku omavalitsuse täpsusega.

 Autasustamine

●       Karikate ning toetaja auhindadega autasustatakse kolme parimat võistkonda. Võistlusala toetaja on Sievi.

Registreerimine

●       Iga Rae valla mängudel osalev võistkond peab teatama oma võistkonna osalemisest koos osalejate nimedega hiljemalt 06. veebruar 2024 aadressile mailto:indrek@raespordikeskus.ee. Hiljem registreerunud võistkondi on korraldajal õigus mitte võistlema lubada.

●       NB! Registreerimise juures palun kindlasti märkida kui tegemist on vasakukäelise võistlejaga!

 Edukat võistlust!