Darts

JUHEND


Aeg ja koht
1. Võistlusala toimub Rae keeglis, Aruheina tee 8 Peetri alevik 22. novembril 2020. aastal
algusega 10:00. Võistluse orienteeruv lõpp on 20:00. Võistlusvisked sooritatakse kas enne või peale keegli võistlusviskeid.
2. Osalevate võistkondade nimeline registreerumine algab 30 minutit ja lõpeb 15 minutit enne
vooru algust. Rae valla mängudele 2020-21 registreerunud võistkonna mitteosalemisest dartsis tuleb aga teatada kindlasti indrek@raespordikeskus.ee, et korraldajad suudaksid valmis teha võistluste süsteemi ja tabelid.

Osavõtjad
3. Võistlus on võistkondlik, kus võistkonna suurus on 6 mängijat– 4 meest ja 2 naist, kusjuures meesvõistlejaid võib asendada naisvõistlejatega. Võistlejad ei pea olema samad, kes osalevad keeglis. Kui võistlejaid on vähem kui kuus, läheb arvesse olemasolevate mängijate visatud punktide summa. teise mängija eest viskamine ei ole lubatud.
4. Üks mängija võib olla registreeritud ainult ühe võistkonna koosseisus. Iga Rae valla mängudel osalev võistkond võib välja panna ühe osaleva kuueliikmelise tiimi.

Võistlussüsteem
5. Iga võistleja saab 10 võistlusviset täislauale pluss 5 soojendusviset.
6. Võistlejate võistlusjärjekord on vaba.
7. Oma nooltega võistlemine ei ole lubatud.
8. Arvestus on ainult meeskondlik ja eraldi individuaalarvestust ei ole.
9. Võistkonna tulemus saadakse kuue mängija visatud punktisummade liitmisel.

Üldnõuded
10. NB! Võistkonnad vastutavad ise oma kohaloleku eest mängu alguseks. Võistluspaigas on
kohustuslik kasutada vahetusjalanõusid.