Juhend


Kanuuralli võistlusala

JUHEND

 Aeg ja koht

●       Võistlusala start toimub  05. mail 2024. aastal, algusega kell 12:00.

●       Toimumiskoht Pirita jõe ning Jägala-Pirita kanali ühinemiskohas (Veskitaguse tee, Veskitaguse küla, Rae vald), kus asub ka võistluskeskus. waze link:

https://ul.waze.com/ul?ll=59.31887117%2C24.95355606&navigate=yes&zoom=17&utm_campaign=default&utm_source=waze_website&utm_medium=lm_share_location

●       Võistkondade registreerumine toimub hiljemalt 02. mail 2023.

 Osavõtjad

●       Võistlus on võistkondlik, kus võistkonna suurus on 6 aerutajat – 2 meest,2 naist ja 2 noort (2009 või hiljemsündinud), kusjuures meesvõistlejaid võib asendada naisvõistlejatega, kuid mitte vastupidi. Noorvõistlejaid asendada ei või ja ilma noorvõistlejate startida ei saa. Noorvõistlejate sugu ei ole määrav.

 Võistlusdistants

●       Võistlus toimub teatevõistlusena, kus stardivad korraga kolm võistkonna liiget (üks mees, üks naine, üks noor). Vahetusalas peavad kõik võistkonna liikmed vahetuma ning ka siis peab kanuus sõitma üks mees, üks naine ja üks noor.  Vahetusala ning stardi-ja finišiala asuvad ühes kohas.

●       Üks võistleja tohib läbida ainult ühe teatevahetuse! Erandkorras on lubatud nais-või noorvõistlejal sõita ka kaks vahetust. Meesvõistleja tohib igal juhul läbida ainult ühe teatevahetuse.

●       Kontrollaeg puudub.

●   Võistkonna esimene kolmik liigub peale starti kanalist Pirita jõkke ning suundub ülesvoolu (kokku ca 3,5km);

Jüri-Vaida maantee autosilla juures tehakse tagasipööre, ükskõik kumba pidi;

Liigutakse tuldud teed tagasi (allavoolu);

Võistluskeskuses toimub teatevahetus ja rajale läheb võistkonna teine kolmik – läbivad täpselt sama distantsi.

 Võistlustingimused

●       Kanuud on korraldajate poolt (kolmekohalised kanuud, koos päästevestide ja aerudega). Kõik kanuud ja aerud on identsed, kuid varem võistluspaika jõudnud saavad esimesena valida endale kanuu. Oma kanuuga, oma aeruga osaleda ei tohi!

●       Kanuude vahetamine võistluse ajal on KEELATUD! NB! Kõik paadi vahetuse teinud meeskonnad saavad kirja tulemuse väljaspool arvestust.

●  Teatevahetusega annab esimene kolmik teisele kolmikule üle kanuu, aerud ja päästevestid. Päästevest tuleb korralikult kinnitada, kohtunikel on õigus puuduste korral takistada kanuu liikuma asumist. Oma päästevestiga on lubatud osaleda korraldaja loal (suurused ei sobi).

●       Kanalis ja jõel on parempoolne liiklus ja eesõigus on alati allavoolu sõitjal.

●       Varustuse väljastamine toimub võistluspäeval stardis kohapeal alates kella 10:30st        

●       OLE STARDIPÄEVA HOMMIKUL VARAKULT KOHAL!    

●       Stardipaiga lähedal ei pruugi parkimise kohti leida ja vee äärde jõudmine võib võtta aega.

●       Igale paatkonnale kindlustatakse paadikleepsud, mis tuleb kleepida paadi mõlemasse külge.        

●       Korraldajate-poolne ajavõtt võistluse pöördekohas, Patika sillal, vahetusalas ja finišis.        

●       Stardikohad jagatakse vastavalt eelmise aasta tulemustele.

●       Korraldajatel on õigus erandkorras, osavõtjate turvalisuse tagamiseks, võistluse ajal võistlusrada lühendada.    

●       Soovitame osalejatele lisaks finišis pakutavale täienduseks kindlasti kaasa võtta ka oma toidumoona. Näiteks pähklid, rosinad, energiabatoonid ja kindlasti juua.    

        Tulemuste arvestamine

●        Võistlus on ainult võistkondlik.

●       Paatkond loetakse finišeerinuks kui paadi nina puudutab maad.

●       Staap, riietumistelk, toitlustamine ja autoparkla  asuvad finiši vahetus läheduses.        

●       Prognoositav maksimaalne rajal viibimise aeg on ca 1  tund vahetuse kohta. Kiiremad läbivad distantsi ca 45 minutiga.        

●       Võistkondade on lubatud kasutada saateautot, kes teid turvab ja on vajaliku varustusega (söök, jook, kuivad riided, apteek jne.) ootamas jõele ligipääsetavates kohtades ja sildadel.

●       Paremusjärjestus määratakse kohapunktide alusel arvestades Rae Valla mängude üldjuhendis väljatoodud koefitsiente.

●       Kui oled otsustanud võitluse lõpetada seda täies pikkuses läbimata, siis tee seda KINDLASTI KP-s (kontrollpunktis).

●       Kontrollpunktides lõpetanute tulemused kajastatakse lõpuprotokollis võistluse lõpetanute järel läbitud distantsi pikkuse järjekorras.

●       Kontrollpunktis mitte lõpetamise korral on KOHUSTUSLIK teavitada korraldajaid helistades numbrile ( +372 55568663 ) ning teid registreeritakse lõpetajaks vastavalt teie asukohale. (täpsem info kaardil ja kontrollpunktis)

●       NB! Korraldajad ei organiseeri katkestanud võistlejate ega aluste transporti finišisse.      

●        Aeg fikseeritakse korraldajate poolt stardis, kontrollpunktis (KP) ja finishis.

●       Tulemuse saamiseks peab võistkonnal kogu võistluse vältel olema paadi küljes nähtaval kohal stardinumber.

●       Tulemused on koheselt nähtavad internetis.    

 Autasustamine

●       Karikate ning toetaja auhindadega autasustatakse kolme parimat võistkonda. Individuaalset autasustamist ei toimu. Autasustamine toimub vahetult peale finišit.

 Muud

●       Kõik juhendis määramata küsimused ja probleemid lahendavad enne võistlust ja võistluste ajal kohtunikud.

●       Päästevesti kandmine on kohustuslik. Ilma vestita sõitjad diskvalifitseeritakse. Päästevestid on korraldaja poolt nii stardis kui vahetusalas.

●       Jõekäärudest aluste ülevedamine (lõikamine) on keelatud. Määruste rikkujad diskvalifitseeritakse.  

●       Prügi vette ja kaldale viskamine on keelatud. Joogipudelite ja pakendite loodusesse viskamine toob kaasa kohese diskvalifitseerimise.

●       Kaasvõistlejaid kinnihoidmisega või teele sihilikult ette jäämisega võistlust takistada püüdev paatkond diskvalifitseeritakse.


KOHUSTUSLIK VARUSTUS PAADIS

•         Päästevestid (korralikult kinnitatud) kõigil paatkonna liikmetel

•         Veekindlalt pakitud mobiiltelefon, kuhu on salvestatud ( +372 55568663 ) korraldaja kontaktnumber. NB! Kanna mobiiltelefoni enda küljes, nii saad kutsuda abi ka siis, kui oled kõik muu varustuse kaotanud.    

•         Taskunuga (vähemalt üks paatkonna kohta).        

•         Kuivad riided (paki veekindlalt).    

•         Söök ja jook.    

 VÕISTLEJA VASTUTUS

•         Võistleja vastutab oma varustuse korrasoleku ja ohutuse eest.    

•         Võistluse korraldajad ei kanna mingit materiaalset vastutust võistluse käigus kadunud või purunenud esemete eest.    

•         Komplekteerige endale väikesed apteegid (side, plaastrid, valuvaigistid jne).    

•         Kui hädasolija vajab korraldajate abi, siis fikseerige juhtumi kellaaeg, osaleja number ja jätke võimalikult täpselt meelde hädasolija asukoht ning teavitage sellest järgmise kontrollpunkti kohtunikke või helistage telefonil +372 5563 4844. Tõsisema juhtumi korral teavitage kohe telefonitsi korraldajatele ja hädaabinumbril 112. (info kaardil)

 Registreerimine

●       Iga Rae valla mängudel osalev võistkond peab teatama oma võistkonna osalemisest hiljemalt 02. mail 2024 aadressile mailto:indrek@raespordikeskus.ee. Hiljem registreerunud võistkondi on korraldajal õigus mitte võistlema lubada.

●       Eelkõige on vajalik võistkondlik registreerimine. Nimeline registreerimine tuleb teha hiljemalt 04. maiks. Nimesid saab vajadusel koha peal muuta.

Stardi-, finišipaiga skeem ning ümberpööramispaiga skeem.