Juhend

Aeg ja koht

●       Võistlusala toimub Jüris, Tuule Spordihoone õuealal (Talli tee 2) 15. juunil  2024. aastal, algusega kell 10:00. Täpsem ajakava saadetakse osalejatele hiljemalt 13. juunil 2024.

●       Võistkondade registreerumine (nimeline) toimub hiljemalt 11.juunil 2024. Nimesid saab hiljem soovi korral muuta, kuid muuta ei saa võistlusklasse ega nimeasid lisada.

 Osavõtjad

●       Võistlus on võistkondlik, kus võistkonna suurus on 3 võistlejat – üks mees, 1 naine-, 1 noor (sündinud 2009 ja hiljem) kusjuures asendusi teha ei saa st ka noorvõistleja ei saa asendada samasoolist meest ega naist.

●       Tulemuse saab kirja ka vähema liikmete arvuga võistkond, lihtsalt ära jäävad puuduva mängija kohpunktid.

  • Iga Rae valla mängudel osalev võistkond saab panna välja ühe tiimi.

 Reeglid

Kõik võistlejad peavad osa võtma kahest võistlusalast  - parkuur ja jokker.

Parkuur

Parkuur on takistuste rada, mis tuleb võistlejal läbida võimalikult kiiresti ja ilma vigadeta. Rajal on kuni 12 takistust kõrgusega 50 cm. Igal takistusel on number ja need tuleb läbida õiges järjekorras. Kui järjekorraga eksitakse, järgneb diskvalifitseerimine.

EESMÄRK: Läbida rada võimalikult kiiresti ja puhtalt.

REEGLID : Võistleja peab istuma hobusel seljas ehk tokk, mis imiteerib hobuse keha peab olema jalgade vahel.

Rada läbitakse galopisammul.

Kohtunikul on õigus lisada võistleja ajale 3 sekundit lisaks iga kord, kui võistleja teeb üle kolme jooksusammu järjest. Võistleja, kes läbib parkuuri ainult jooksusammul, kõrvaldatakse rajalt.

Takistuse mahaajamine - 4 karistuspunkti

Takistuste ületamine vales järjekorras - rajalt kõrvaldamine

Kukkumine - rajalt kõrvaldamine (kohtuniku otsus)

TULEMUSED: Võistlus käib kiirusele ja puhtusele.

Näide: Võistleja A tulemus rajal aeg kokku 55 sekundit ja 0 KP   (karistuspunkti). Võistleja B tulemus rajal aeg kokku 45 sekundit ja 4 KP. Võistlusala võidab võistleja A - tema aeg on küll aeglasem, kuid puuduvad KP.

Jokker

Väljakul on kuni 16 erineva kõrgusega takistust, võistleja valib ise, milliseid takistusi hüppab. Vastavalt takistuse kõrgusele/raskustasemele muutuvad ka punktisummad, mida on takistust ületades võimalik koguda. Põnevust lisab, et võistleja tohib igat takistust (16 ) hüpata vaid kaks korda, aga seda mitte järjest. Kui võistleja soovib sama takistust hüpata uuesti, siis peab ta enne seda hüppama mõnda teist takistust.

EESMÄRK: 30 sekundi jooksul läbida võimalikult palju takistusi ning koguda võimalikult suur punktiskoor.

REEGLID : Võistleja peab istuma hobusel seljas ehk tokk, mis imiteerib hobuse keha, peab olema jalgade vahel.

Rada läbitakse galopisammul.

Kohtunikul on õigus lahutada võistleja punktisummast 30 punkti iga kord, kui võistleja teeb üle kolme jooksusammu järjest. Võistleja, kes läbib parkuuri ainult jooksusammul, kõrvaldatakse rajalt.

Takistuse mahaajamine - miinus takistusel näidatud punktisumma

Ühe ja sama takistuse hüppamine 3 korda - Igat takistust võib võistleja hüpata 2 korda, kui võistleja hüppab ühte ja sama takistust kolmas kord, siis lahutatakse need punktid (kolmas hüpe) võistleja punktisummast.

Ühe ja sama takistuse hüppamine järjest - Kui võistleja hüppab üle takistuse ja pöörab ringi ning hüppab sama takistust uuesti, siis lahutatakse tema viimased punktid punktisummast.

TULEMUSED: Võistlus käib parimale punktiskoorile

Näide: Võistleja A läbib 30 sekundi jooksul 10 takistust (punktidega 20, 40, 60, 30, 60, 80, 30, 90, 70, 20) ja teenib kokku 500 punkti. Ühtegi viga rajal ei teinud.

Võistleja B läbib 30 sekundi jooksul 12 takistust (punktidega 20, 40, 20, 70, 60, 30, 90, 60, 90, 80, 70, 60) punktisummaga 690 punkti. Sõidu käigus ajab maha takistuse 70 punkti ja saab kohtunikult jooksu eest - 60 punkti. Võistleja punktisumma jääb 690-70-60= 560 punkti.

Kuigi võistleja B teeb rajal vigu, siis lõplik punktisumma on suurem võistleja A punktisummast ja võidab seega võistluse.

 Võistlussüsteem

●       Mõlemad alad toimuvad ühele võistlusklassile samaaegselt. Alustavad noored, seejärel naised ja lõpetavad mehed. Iga grupi algusaeg selgub peale registreerimise lõppu (noored alustavad 10:00), kuid orienteeruvalt alustavad naised 12:00 ja mehed 14:00.

●       Võistkondlik paremusjärjestus selgitatakse kuni kolme võistleja kahe ala kohapunktide summeerimise teel.  Juhul kui punktid on võrdsed, saab eelise võistkond, kelle meeste klassi punktid olid suuremad. Kui ka need on võrdsed, saab eelise võistkond, kelle naiste klassi punktid olid suuremad. Kui ka need on võrdsed, saab eelise võistkond, kellel on rohkem suuremaid kohapunkte.

Muud

 ●       Kohustuslik on kanda murupinnasele sobivad jalanõusid. Naelikud lubatud ei ole.

●       Võisteda võib ka oma kepphobusega.

●       Alaga on võimalik eelnevalt tutvuda ja seda proovida päev enne võistlust alates 17:00 kümneliikmeliste gruppidena, 14. juunil,  võistluskohas, kuid mitte võistlusrajal. Proovipäevale on vajalik eelnev registreerimine e-posti teel.

●       Iga osalev võistkond peab vastama Rae valla mängude üldjuhendis toodud tingimustele st iga võistkonna liige peab olema kas Rae valla elanik või ettevõtete arvestuses töötaja koos juhendis lubatud laiendustega.

●       Kõik juhendis määramata küsimused ja probleemid lahendavad enne võistlust ja võistluste ajal kohtunikud sh. võimalik mängija diskvalifitseerimine kui ta ei vasta üldjuhendi tingimustele.

●       Kõik osalevad mängijad kinnitavad oma registreerimisega, et annavad nõusoleku kontrollida oma elukoha andmeid Rahvastikuregistrist kohaliku omavalitsuse täpsusega.

 Autasustamine

●       Medalite ning toetaja auhindadega autasustatakse kolme parimat võistkonda.

Registreerimine

●       Iga Rae valla mängudel osalev võistkond peab teatama oma võistkonna osalemisest koos osalejate nimedega hiljemalt 13. juunil 2024 aadressile mailto:indrek@raespordikeskus.ee. Hiljem registreerunud võistkondi on korraldajal õigus mitte võistlema lubada.


 Edukat võistlust!