Mölkky juhendAeg ja koht

1. Võistlus toimub Kindluse kooli pneumohallis kunstmuru kattega väljakul  15. aprillil 2023 algusega 10:00. Võistluse orienteeruv lõpp on 17:00.

2. Võistkonna eelregistreerimine hiljemalt 11. aprillil.

Osavõtjad 
4. Võistlus on võistkondlik, kus võistkonna moodustab kuni kaks paari.  Ühe paari võib moodustada kas 2007 ja hiljem sündinud noormängijatest ja/või kahest täiskasvanust. Kummagi mänguliigi arvestus on eraldi. Välja tohib panna ka kaks noormängijate paari või kaks täiskasvanute paari.
5. Võistkonnad peavad kaasa võtma oma mölkky komplekti.
6. Iga osaleja võib olla registreeritud ainult ühe võistkonna koosseisus. Iga Rae valla mängudel osalev võistkond võib välja panna ühe tiimi st kuni kaks paari. Täiskasvanud mängijat tohib asendada noormängija. Soolisi piiranguid ei ole.

Võistlussüsteem ja reeglid
7. Mängitakse alagruppides, kus igast alagrupist pääseb edasi vähemalt kaks parimat paari.
8. Mölkky on viskamismäng, mille käigus tuleb koguda täpselt 50 punkti.

 • Viskamise järjekord:Esimeses mängus loositakse viskejärjekord, järgmistes mängudes vastavalt saadud punkti summale, väikseima punkti summaga alustab viskamist jne. Mängitakse 50 punktini kaks mängu üldtunnustatud mölkky reeglite kohaselt.
 • Kurnid asetatakse kindla järjestuse järgi punti 3 – 4 m kaugusele viskejoonest või kohtuniku poolt koonusega määratud asukohta.
 • Kukkunud kurn: kurni ei loeta kukutatuks, kui see toetab natukenegi vastu teist kurni või MÖLKKYT.
 • Peale viskamist kukkunud kurnid tõstetakse üles täpselt kukkumis kohas.
 • Punktid: kui kukub üks kurn, siis viske punkti summa = kurni number. Kui kukub rohkem kurne, siis viske punkti summa = kukkunud kurnide arv
 • Mängu lõpetamine: mängu lõpetab ning võidab võistkond, kes saab esimesena TÄPSELT 50 punkti, teistele mängijatele jääb samal hetkel olev punkti summa.
 • Kui punkti summa läheb üle 50:e, siis mängija kukub tagasi 25 punkti peale.
 • Kui võistkond viskab JÄRJEST kolm korda kurnidest mööda, siis võistkond kaotab mängu ja antud mängu punkti summaks jääb 0-punkti.
 • Ühe võistkonna sees visatakse kordamööda st keegi ei tohi teha kaks viset ühest võistkonnast järjest.
 • Mängitakse kuni kolme võiduni, seega võib mäng lõppeda kas tulemusega 3:0, 3;1 või 3:2.
 • 3:0 ja 3:1 võitude korral saab võitja tabelisse 3 punkti ja kaotaja 0 punkti.
 • 3:2 võidu korral saab võitja tabelisse 2 punkti ja kaotaja 1 punkti.
 • Mängukomplekt valitakse võistkondade kokkuleppel. Kui kokkulepet ei saavutata, siis mängitakse esimene mäng ühe võistkonna komplektiga ja teine mäng teise võistkonna komplektiga jne. Kui läheb vaja viiendat mängu, siis mängukomplekt loositakse.
 • klotside paigutus:


Kuna päev venib üsna pikaks, on lubatud teha ühes paris ka üks vahetus! Aga reegel on see, et säilima peab paari vanuseline koosseis ehk noormängijat tohib välja vahetada ainult teine noormängija. Võib teha ka tagasivahetuse. Võimaliku vahetusmängija nimi tuleb eelregistreerida kas e-posti teel või enne võistlust koha peal.

Tulemused
9. Meeskondliku tulemuse moodustab kuni kahe paari kohapunktide summa, kusjuures arvestada tuleb, et võistlusklassid on eraldi. Võimalusel üritame välja mängida kõik kohad. Võrdsete punktide korral alagrupis loeb omavaheline mäng tulemus . Kolme või enama võistkonna surnud ringi puhul saab eelise võistkond, kellel on rohkem 3:0 võite. Kui ka see on võrdne, siis loeb omavaheliste mängude punktide jagatis.

Üldnõuded 
9. NB! Võistkonnad vastutavad ise oma kohaloleku eest mängu alguseks. Võistkonnal on aega kohtumise väljakuulutamise hetkest 5 minutit, et astuda täies koosseisus väljakule Vastasel juhul märgitakse turniiritabelisse 0:3 kaotus. Võistkonnad võivad kasutada ühtseid võistlusvorme.