Padel

JUHEND


1. Aeg ja koht

Võistlused toimuvad laupäeval 28. oktoobril 2023 algusega kell 09:00 Padel Arenas keskuses aadressiga Akadeemia tee 45, Tallinn. Täpsem iga võistkonna mängu algus saadetakse osalejatele täiendavalt.

2. Osalejad
Mängima on oodatud kõik Rae valla mängudel osalevad kaheliikmelised võistkonnad (üks paar), kes peavad vastama Rae valla mängude üldjuhendis toodud nõuetele.

Väljakul on korraga üks mees ja üks naine olenamate vanusest. Noormängija nõuet sellel alal ei ole.

3. Mängude pikkus ja paremusjärjestuse määramine

Väljakukohtunikke ei ole. Punkte loevad mängijad ise. Võimalike vaidluste tekkimisel lahendab olukorra peakohtunik.

Mängitakse üks sett. 40-40 seisul mängitakse otsustav punkt. 6:6 geimide seisul mängitakse kiire lõppmäng 7 punktini kahese vahega.
Reeglid on leitavad https://www.padel.ee/reeglid

4. Varustus
Kogu mängimiseks vajamineva varustuse saab soovi korral koha pealt. Kasutada võib ka isiklikke reketeid.

5. Osalustasu
Osalustasu ei ole.

6. Üldnõuded
Iga mängija vastutab ise selle eest, et tema tervislik seisund oleks vastavuses turniiri
läbimiseks vajalikule seisundile. Võistluse korraldaja poolt vajadusel esmaabi. Ilmsete
haigustunnustega on osalemine keelatud.

7. Registreerumine
Oma osaluse kinnitamiseks saatke vastus e-posti teel indrek@raespordikeskus.ee
kõige hiljemalt 24. oktoobri hommikuks 2023.

8.Autasustamine
Kolme paremat võistkonda autasustatakse medalitega ning meenetega võistluste
korraldajalt/toetajatelt.

Edukat võistlust!