Juhend


Tõukerattaralli võistlusala

JUHEND

 Aeg ja koht

●       Võistlusala start toimub Jüri Terviseradadel, stardiga Jüri staadionil, 23. mail 2021. aastal, algusega kell 12:00.

●       Võistkondade registreerumine toimub hiljemalt 19. mail 2021. Nimelise registreerimise võib teha ka koha peal, oluline on teada anda võistkonna osalus.

 Osavõtjad

●       Võistlus on võistkondlik, kus võistkonna suurus on 5 võistlejat – 3 meest ja 2 naist, kusjuures meesvõistlejaid võib asendada naisvõistlejatega, kuid mitte vastupidi.

 Võistlusdistants

●       Võistlus toimub teatevõistlusena. Esimeses kahes vahetuses peavad sõitma naised. Üks võistleja tohib läbida ainult ühe teatevahetuse!

●       Start toimub mass-stardina. Finiš toimub samas kohas kus start.

●       Stardis saavad eelise Rae valla mängude üldarvestuses eespool olevad võistkonnad.

●       Võistlusdistantsi ühe etapi pikkus on 1,5 km.

●       Kontrollaeg puudub.

●       Võistkonna peale antakse korraldaja poolt sõitmiseks üks ratas. Oma ratta kasutamine ei ole lubatud.

 Võistlustingimused

●       Rataste vahetamine võistluse ajal on keelatud! Samuti numbri eemaldamine.

●       Rataste väljastamine toimub võistluspäeval stardis kohapeal alates kella 11:00st        

●       Stardi- ja finišipaik ühes kohas.

●       Rada on võimaluse piires tähistatud ja kulgeb valdavalt pehmel pinnasel. Lõikamine on keelatud ja selle tuvastamisel kogu võistkond diskvalifitseeritakse või määratakse ajaline karistus.

●       Korraldajatel on õigus erandkorras võistlusrada lühendada.    

Võistluse toimumise ajal on keelatud võistlejat saata jalgrattal, joostes või ükskõik missugusel muul viisil.

Kiiver on igal võistlejal kohustuslik ja see tuleb endal kaasa võtta!

 Tulemuste arvestamine

●        Võistlus on ainult võistkondlik.

●       Võistkond loetakse finišeerinuks kui viimane vahetus on jõudnud finišisse.

●       Paremusjärjestus määratakse kohapunktide alusel arvestades Rae Valla mängude üldjuhendis väljatoodud koefitsiente.

●       Tulemuse saamiseks peab võistkonnal kogu võistluse vältel olema ratta küljes nähtaval kohal stardinumber ja seljas numbrivest.

  Võistlusel ei tohi kasutada naelikuid ega muid rauda sisaldavaid jalanõusid!

 Autasustamine

●       Karikate ning toetaja auhindadega autasustatakse kolme parimat võistkonda ja eelviimase koha saanud võistkonda. Individuaalset autasustamist ei toimu. Autasustamine toimub vahetult peale finišit.

 Muud

●       Kõik juhendis määramata küsimused ja probleemid lahendavad enne võistlust ja võistluste ajal kohtunikud.

●       Kaasvõistlejaid takistada püüdev võistkond diskvalifitseeritakse. Laske kiirem ratas alati vasakult mööda.

  Registreerimine

●       Iga Rae valla mängudel osalev võistkond peab teatama oma võistkonna osalemisest hiljemalt 19. mail 2021 aadressile mailto:indrek@raespordikeskus.ee. Hiljem registreerunud võistkondi on korraldajal õigus mitte võistlema lubada.

●       Eelkõige on vajalik võistkondlik registreerimine. Nimesid saab vajadusel koha peal muuta, kuid kindlasti tuleb jälgida, et osalejate arv ei langeks alla kuue ja naisliikmete arv alla kahe.

 Edukat võistlust!