Juhend


Bikebox mälumängu võistlusala

JUHEND

Aeg ja koht

1.     Võistlusala toimub Rae Kultuurikeskuses 11. märtsil 2022. aastal algusega kell 18:00.

2.     Võistkondade registreerimine toimub e-posti aadressil indrek@raespordikeskus.ee kuni 09. märtsini 2022. Nimesid saab hiljem vahetada, oluline on teada anda võistkondlik osalemine.

Osavõtjad

3.     Võistlus on võistkondlik, kus võistkonna suurus on kuni neli inimest, sõltumata soost.

 Võistlustingimused

4.     Võistlus koosneb 30-st põhiküsimusest ja viiest filmiküsimusest, kus tuleb ära arvata mõne sekundi jooksul nähtav-kuuldav kodumaine mängufilm (1p) ja selle režissöör (1p).

5.     Võistluse jooksul on keelatud abimaterjalide sh. mobiiltelefonide või tahvelarvutite kasutamine. Kasutamise all mõeldakse ka kõnele vastamist, SMS-i saatmist või lugemist ja/või telefoni käes hoidmist.

6.     Võistkond, kes tuvastatakse punktis 6 toodud nõuete rikkumisel diskvalifitseeritakse.

 Tulemuste arvestamine

7.     Võistlus on ainult võistkondlik.

8.     Võistkondlik paremusjärjestus selgitatakse õigete vastuste eest saadud punktide liitmise teel.

9.     Võrdsete punktide korral saab eelise võistkond, kelle õigete vastuste osa filmiküsimuste osas on suurem.

10. Paremusjärjestus määratakse kohapunktide alusel arvestades Rae valla mängude üldjuhendis väljatoodud koefitsiente.

 Autasustamine

11. Karikate ning toetaja auhindadega autasustatakse kolme parimat võistkonda. Individuaalset autasustamist ei toimu. Autasustamine toimub vahetult peale võistlust Rae Kultuurikeskuses.

 Muud

12. Kõik juhendis määramata küsimused ja probleemid lahendavad enne võistlust ja võistluste ajal kohtunikud.

13. Iga võistkond peab ise jälgima, et nende kasutatud võistlejad mahuksid 25 võistleja sisse, mis on ühel hooajal lubatud. Kui hilisemal nimede kontrollimisel selgub, et nimed arv ületab lubatud piiri, jäetakse antud võistkonna tulemus arvestamata.