JuhendMälumängu võistlusala

JUHEND

Aeg ja koht

1.     Võistlusala toimub Rae Kultuurikeskuses 28. märtsil 2024 aastal algusega kell 18:00.

2.     Võistkondade registreerimine toimub e-posti aadressil indrek@raespordikeskus.ee kuni 25. märtsini 2024. Nimesid saab hiljem vahetada, oluline on teada anda võistkondlik osalemine.

Osavõtjad

3.     Võistlus on võistkondlik, kus võistkonna suurus on kuni neli inimest, sõltumata soost.

 Võistlustingimused

4.     Võistlus koosneb 30-st põhiküsimusest ja viiest lisaküsimusest, mille teema selgub koha peal.

5.     Võistluse jooksul on keelatud abimaterjalide sh. mobiiltelefonide või tahvelarvutite kasutamine. Kasutamise all mõeldakse ka kõnele vastamist, SMS-i saatmist või lugemist ja/või telefoni käes hoidmist.

6.     Võistkond, kes tuvastatakse punktis 6 toodud nõuete rikkumisel diskvalifitseeritakse.

 Tulemuste arvestamine

7.     Võistlus on ainult võistkondlik.

8.     Võistkondlik paremusjärjestus selgitatakse õigete vastuste eest saadud punktide liitmise teel.

9.     Võrdsete punktide korral saab eelise võistkond, kelle vastus viigilahutusküsimusele on täpsem.

10. Paremusjärjestus määratakse kohapunktide alusel arvestades Rae valla mängude üldjuhendis väljatoodud koefitsiente.

 Autasustamine

11.Rae valla mängude medalite ning toetaja auhindadega autasustatakse kolme parimat võistkonda. Individuaalset autasustamist ei toimu. Autasustamine toimub vahetult peale võistlust Rae Kultuurikeskuses.

 Muud

12. Kõik juhendis määramata küsimused ja probleemid lahendavad enne võistlust ja võistluste ajal kohtunikud.