Juhend

Rae valla mängude rannatennis


JUHEND

1. Aeg ja koht

Võistlused toimuvad pühapäeval 02. juuni 2024 algusega kell 09:00 Rae Keegli rannavolleväljakutel Peetri alevikus, Aruheina tee 8.

2. Osalejad
Mängima on oodatud kõik Rae valla mängudel osalevad kaheliikmelised võistkonnad (üks paar), kes peavad vastama Rae valla mängude üldjuhendis toodud nõuetele.

Väljakul on korraga üks mees ja üks naine. Kokku on lubatud kuni neljaliikmelised võistkonnad.

3. Mängude pikkus ja paremusjärjestuse määramine

Väljakukohtunikke ei ole. Punkte loevad mängijad ise. Võimalike vaidluste tekkimisel lahendab olukorra peakohtunik.

Mängitakse üks sett. 40-40 seisul mängitakse otsustav punkt. 6:6 geimide seisul mängitakse kiire lõppmäng 7 punktini kahese vahega.

Vahetust saab teha ühes setis üks kord, lisaks tagasivahetus.
Meestel on lubatud ainult altserv.

4. Varustus
Mängitakse  korraldaja  pallide ja võistlejate enda reketitega!  Korraldaja osalejatele reketeid ei garanteeri!

5. Osalustasu
Osalustasu ei ole.

6. Üldnõuded
Iga mängija vastutab ise selle eest, et tema tervislik seisund oleks vastavuses turniiri
läbimiseks vajalikule seisundile. Võistluse korraldaja poolt vajadusel esmaabi. Ilmsete
haigustunnustega on osalemine keelatud.

7. Registreerumine
Oma osaluse kinnitamiseks saatke vastus e-posti teel indrek@raespordikskus.ee
kõige hiljemalt 29. maiks 2024.

8.Autasustamine
Kolme paremat võistkonda autasustatakse medalitega ning meenetega võistluste
korraldajalt/toetajatelt.