Rae valla mängude  rannavolle

JUHEND

Turniiri eesmärgiks anda avalöök liivahooajale toreda sportliku jõukatsumisega headel
väljakutel ja teha hea korraldusega äge turniir.

1. Aeg ja koht

Võistlused toimuvad laupäeval  01. juunil 2024 algusega kell 10:00 Rae Keegli rannavolleväljakutel Peetri alevikus, Aruheina tee 8.

2. Osalejad
Mängima on oodatud kõik Rae valla mängudel osalevad 4-liikmelised võistkonnad, kes peavad vastama Rae valla mängude üldjuhendis toodud nõuetele.

Väljakul on korraga kaks meest, üks naine ja 2009 või hiljem sündinud noormängija (olenemata soost). Kokku on lubatud kuni kuueliikmelised võistkonnad.  Nii naine kui noor tohivad asendada väljakul meesmängijat ja noor tohib asendada naist eeldusel, et noormängija on naissoost.

Enne kohtumist viib kohtunik läbi kaptenite vahel loosimise. Loosi võitja saab valida kas poole või pallingu või vastuvõtu.  Loosi kaotajale jääb ülejäänud valik.

Vahetust saab teha ühes geimis kuni kaks korda, lisaks tagasivahetus.

3. Mängude pikkus ja paremusjärjestuse määramine

Mängitakse üldtunnustatud saalivõrkpalli reeglite kohaselt 8x8 m liivaväljakul. Võistluse täpne süsteem selgub pärast registreerimise lõppu.

4. Varustus

Mängitakse rannapalliga Mikasa VLS200. Soojenduspallid võivad olla ka muud pallid.
Soojenduspallid peavad võistkonnad ise kaasa võtma.

5. Osalustasu
Osalustasu ei ole.

6. Üldnõuded
Iga mängija vastutab ise selle eest, et tema tervislik seisund oleks vastavuses turniiri
läbimiseks vajalikule seisundile. Võistluse korraldaja poolt vajadusel esmaabi. Ilmsete
haigustunnustega on osalemine keelatud.

7. Registreerumine
Oma osaluse kinnitamiseks saatke vastus e-posti teel indrek@raespordikskus.ee
kõige hiljemalt 29. maiks 2024.  Nimelise registreerimise saab teha ka koha peal.

8.Autasustamine
Kolme paremat võistkonda autasustatakse medalitega ning meenetega võistluste
korraldajalt/toetajatelt.