Juhend

Indiaca võistlusala

JUHEND

 Aeg ja koht

●       Võistlusala toimub Jüri Spordihoones 12. veebruaril 2022. aastal, algusega kell 10:00. Täpsem ajakava saadetakse osalejatele hiljemalt 10. veebruaril 2022.

●       Võistkondade registreerumine (ei pea ütlema mängijate nimesid) toimub hiljemalt 09. veebruaril 2022. Nimelise registreerimise võib teha ka koha peal, oluline on teada anda võistkonna osalus.

 Osavõtjad

●       Võistlus on võistkondlik, kus võistkonna suurus on 5 võistlejat – 3 meest ja 2 naist, kusjuures meesvõistlejaid võib asendada naisvõistlejatega, kuid mitte vastupidi.

●       Võistkonna maksimaalne suurus on kuni 8 mängijat (naised-mehed kokku).

 Reeglid

●       Indiaca pikad reeglid leiate http://www.indiaca.ee/indiaca/?c=04-mangureeglid ja Rae valla mängudeks kohendatud lühireeglid http://raevallamängud.ee/spordialad/indiaca/reeglid-luhidalt

●       Mängime 21 punktini, kahe punktise vahega kahe geimi võiduni. Kolmas geim vajadusel kuni 15 punktini, kahe punktise vahega.

●       Mängude täpne süsteem selgub peale registreerimise lõppu. Igal juhul peaksid kõik arvestama pika võitluspäevaga ja paljude mängudega, sest üritame kõik kohad välja mängida.

●       Iga Rae valla mängudel osalev võistkond saab panna ühe tiimi.

 Muud

●       Kaotaja võistkonnast peab üks liige lugema järgneval mängul punkte.

●       Kohustuslik on kanda mittemäärduva tallaga sisejalanõusid.    

●       Võistluspallid on korraldaja poolt. Soojenduseks võib soovi korral kasutada ka oma palle kellel on.

●       Oga osalev võistkond peab vastama Rae valla mängude üldjuhendis toodud tingimustele st iga võistkonna liige peab olema kas Rae valla elanik või ettevõtete arvestuses töötaja koos juhendis lubatud laiendustega.

●       Kõik juhendis määramata küsimused ja probleemid lahendavad enne võistlust ja võistluste ajal kohtunikud sh. võimalik mängija diskvalifitseerimine kui ta ei vasta üldjuhendi tingimustele.

●       Kõik osalevad mängijad kinnitavad oma registreerimisega, et annavad nõusoleku kontrollid oma elukoha andmeid Rahvastikuregistrist kohaliku omavalitsuse täpsusega.

 Autasustamine

●       Karikate ning toetaja auhindadega autasustatakse kolme parimat võistkonda. Võistlusala toetaja on Terminal Oil.

 Registreerimine

●       Iga Rae valla mängudel osalev võistkond peab teatama oma võistkonna osalemisest hiljemalt 09. veebruaril 2022 aadressile mailto:indrek@raespordikeskus.ee. Hiljem registreerunud võistkondi on korraldajal õigus mitte võistlema lubada.

●       Eelkõige on vajalik võistkondlik registreerimine. Nimesid saab vajadusel koha peal muuta, kuid kindlasti tuleb jälgida, et osalejate arv ei langeks alla viie ja naisliikmete arv alla kahe.

 Edukat võistlust!