Reeglid lühidaltNB! Registreerimise tähtaeg on 08. jaanuar 2024!


INDIACA kokkuvõtvad reeglid

 Allolevalt on kokku võetud indiaca reeglid lühidalt. Täpsemad info reeglite kohta: http://www.indiaca.ee/indiaca/?c=04-mangureeglid

Indiaca reeglid on paljuski sarnased võrkpalli reeglitele, siis allpool on toodud välja indiaca põhireeglid ja erinevused võrkpallist.

 

1.                 MÄNGUVÄLJAK

-     Mänguväljak on ristkülikut mõõtmetega 16 x 6,1m, jaotatud keskjoonega kaheks võrdseks 8 x 6,1 m osaks

-     Mõlema väljakupoole ründeala on piiratud keskjoone teljega ja ründejoonega, mis on tõmmatud keskjoone teljest 3 m tahapoole (sama mis võrkpallis).

2.                 VÕRK

-     Võrgu kõrgus meestele on 235 cm, segavõistkondadele 225 cm (Rae valla mängud), naistele 215 cm. Kasutatakse spetsiaalset väiksema silmaga indiaca võrku.

3.                 PALL


indiaca pall

Mängimiseks kasutatakse vahendit nimetusega INDIACA pall.

4.                 VÕISTKOND

-     Võistkond koosneb viiest väljakumängijast. Segavõistkonna puhul peab väljakul olema vähemalt kaks naismängijat. Rae valla mängude reegel: väljakul peab viibima vähemalt kaks naismängijat ja üks noormängija (2009 või hiljem sündinud).

-     Mängust väljavahetatud mängija saab vahetada tagasi ainult sama mängija vastu. Ühe geimi jooksul võib teha 4 vahetust. Kokku võib olla võistkonna suurus kuni seitse inimest.

5.                 MÄNG

Võistkond tohib INDIACA palli lüüa kolm korda (lisaks puutele sulustamisel), et saata pall vastase väljakupoolele.

6.                 MÄNGIJATE ASETUSED

-    
DiagramDescription automatically generated

Mängija asetsevad 3 eesliinis, nad võtavad enda alla väljakualad IV (ees vasakpoolne), III (ees keskmine) ja II (ees parempoolne) ja 2 tagaliinis, nad võtavad enda alla väljakualad V (taga vasakpoolne) ja I (taga parempoolne).

7.                 PALLING (SERV)

-     Pallingu sooritab tagaliini parempoolne mängija (I positsioon).

-     Pallingu sooritamise hetkel hoiab mängija ühe käega palli sulgede ja padja ühenduskohast ning lööb teise käega palli tõusva trajektooriga üle võrgu vastasvõistkonna väljakupoolele.

-     Palli ei tohi õhku visata ega käest lahti lasta enne teise käega löögi sooritamist.

-     Pallingu hetkel peavad tagaliinimängijad asuma eesliinimängijatest taga pool. Ees ja tagaliinimängijad peavad asetsema õiges järjestuses. Pärast pallingut võivad mängijad vabalt liikuda ja hõivata mistahes koha oma väljakupoolel. Mängijad II,III,IV,V peavad asetsema pallingu ajal mänguväljakul.

-     Pallingu hetkel ei või puudutada ega astuda üle otsajoone.

-     Pallingu sulustamine või ründamine (löök/palli üle saatmine kõrgemalt kui mänguvõrk) on viga.

-     Pallingul ei tohi INDIACA pall puudutada võrku

-     Pallingu ajal ei tohi palliva võistkonna mängijad vehkida, liikuda, hüpata s.h ei tohi tõsta käsi katteks ülesse nagu võrkpallis. Käed peavad olema rahulikus olekus kõrval

-     Kui pallingut vastuvõttev võistkond võidab pallinguõiguse, peavad selle võistkonna mängijad liikuma kellaosuti liikumise suunas ühe koha võrra edasi st eesliini mängija nr II liigub positsioonile nr I ja asub pallingule.

- noormängijad tohivad Rae valla mängude formaadis servida 1,5m lähemalt.

8.                 TEGEVUS MÄNGUS

-     Võistkond tohib INDIACAT lüüa kolm korda (lisaks puutele sulustamisel), et saata pall vastase väljakupoolele.

-     Pall ei tohi puudutada ühtegi muud kehaosa kui kätt labakäest küünarnukini

-     Palli tohib mängida ka kahe käega

-     Sulustamiseks loetakse kaitsemängu ainult võrgu läheduses kahe ülestõstetud, teineteise kõrval asetseva käega, kusjuures palli puudutamise hetkel ei või käed liikuda üle võrgu.

-     Iga INDIACA puudutust loetakse üheks puudutuseks. Üks mängija ei tohi INDIACAT puudutada kaks korda järjest v.a. sulustamisele järgnev puudutus.

-     INDIACAT  ei tohi juhtida saatvalt (visata). Pall peab pärast käega löömist kohe tagasi põrkama.

-     INDIACA pall võib väljaku laiuse osas puudutada mängu ajal võrku. Kui INDIACA puudutab võrku pallingu ajal, loetakse seda võistkonna veaks.

-     Mänguväljaku  keskjoon kuulub mõlema väljakupoole sisse. Keskjoone ületamist jala või jala/ükskõik mis kehaosaga arvestatakse veaks.

-nais-või noormängija rünnakut ei tohi sulustada mehed

9. PUNKTIVÕIT ANTAKSE VASTASELE, KUI INDIACA PALL (üldloetelu):

-     puudutab oma mänguväljakut

-     puudutab mõnda eset väljaspool väljakut, lage või mängust mitte osavõtvat isikut

-     puudutab pallingul võrku

-     puudutab võrgu väliseid osi: antenne, nööre, poste või võrku ennast väljaspool antenne/piirdelinte

-     on ühe võistkonna poolt puudutatud rohkem kui kolm korda

KUI ÜKS MÄNGIJA:

-     viib käe(d) üle võrgu vastaspoolele. Veaks ei loeta ühe käe ulatumist vastaspoolele pärast ründelööki, kui sellega ei ole häiritud kaitse

-     ületab mistahes kehaosaga võrgu all keskjoone

-     mistahes võrgupuude, puudutab nööre või posti

-     lööb INDIACA palli kaks korda järjest, v.a. sulustamisele järgnev löök

-     ületab või puudutab pallingut sooritades otsajoont

-     puudutab INDIACAT mistahes kehaosaga peale käe

-     teeb asetus- või kohavahetusvea

-     teeb tagaliinimängijana ründelöögi ründealalt

-     tagaliini mängijana sulustab vastase pallingu