KEEGLI VÕISTLUSALA JUHEND

Aeg ja koht

1. Võistlusala toimub Rae keeglis, Aruheina tee 8 Peetri alevik,  19. novembril 2023. aastal
algusega 09:00. Võistluse orienteeruv lõpp on 22:00. Iga võistkond saab nimetatud ajavahemikul 40 minutit võistlusvisete sooritamiseks.
2. Osalevate võistlejate nimeline registreerumine algab 15 minutit ja lõpeb 5 minutit enne
vooru algust. Rae valla mängudele  registreerunud võistkonda esindavad nimed tuleb esitada hiljemalt 16. november 2023  indrek@raespordikeskus.ee, et korraldajad suudaksid valmis teha võistluste süsteemi ja tabelid. Palume lisada ka soovitud viskamise aeg! Ajakava näeb siit.

Osavõtjad

3. Võistlus toimub meeskondliku arvestusena, kus võistkonna suurus on 6 osalejat. Võistlus toimub üldtunnustatud keegli reeglite kohaselt. 
4. Üks mängija võib olla registreeritud ainult ühe võistkonna koosseisus.   Võistleja saab sooritada võistlusvisked ainult iseenda eest.

Võistlussüsteem

5. Võistlus toimub täiskasvanutele tandem-mix süsteemis, kus iga võistkond saab välja panna kuni kaks täiskasvanute segapaari (mees ja naine või kaks naist) ja ühe noorte paari (sugu ei ole määrav).
Täiskasvanud sooritavad kaks korda 15+15 võistlusviset (kokku 60 viset kahe peale) nii, et esimesed 15 viset visatakse täislauda ja teised 15 süsteemi. Noored viskavad kokku 50 viset ainult täislauda. Viskeid tuleb sooritada paarides kordamööda.

6. Võistlejate võistlusjärjekord on vaba ja aja saab igaüks ise valida, kuid võistkond peab võistlema ühel ajal ja korraga.

7. Arvestus on ainult meeskondlik ja eraldi individuaalarvestust ei ole.

8. Võistkonna tulemus saadakse kuni kolme paari mahavisatud kurikate arvu järgi.  Võrdse tulemuse korral saab eelise võistkond kelle võistluse noortepaari tulemus oli parem. Kui see on võrdne, saab eelise võistkond, kelle süsteemivisked olid paremad. Kui ka see on võrdne, loevad möödavisked.  Võistelda võib ka vähem kui kolme paariga, aga kindlasti peab üks paar olema nõuetekohaselt komplekteeritud ehk visata ei saa üksi ega teise paari eest.

Üldnõuded

9. NB! Võistkonnad vastutavad ise oma kohaloleku eest mängu alguseks. Täpne ajakava teatatakse hiljemalt 17. novembril 2023.

Võistlusviste sooritamise aja saab igaüks ise valida teatades sellest ette indrek@raespordikeskus.ee.  Põhimõttel kes ees see mees ja ajakava on nähtav lingil:


  Registreerimise tähtaeg on 16. november 2023!