VOLVO KABE
J U H E N D

I EESMÄRK
Arendada kabemängu kõigi Rae valla elanike ja töötajate seas. Selgitada välja paremad kabemängijad võistkondlikult.

II AEG JA KOHT
Võistlus toimub 14. veebruar 2018.a. algusega kell 18.00 Järveküla kooli ruumides ja kestab orienteeruvalt kella 22.00-ni.

III OSAVÕTJAD
Mängudest võivad osa võtta kõik Rae valla asutuste ja ettevõtete, külade, klubide ning sõpruskondade võistkonnad.

  • Võistkonda kuulub neli meest ja kaks naist.
  • Naismängija võib asendada meesmängijat.
  • Laudadel mängijate järjekord tuleb kinnitada enne turniiri algust.
  • Turniiri kestel mängijaid laudade järjestuses vahetada ei tohi.
  • Võistkonnas võib olla üks varumängija, kes võib asendada kindlal laual mängivat mängijat.
  • Naismängijad mängivad 5. ja 6. laual.
  • Osa võib võtta ka väiksema arvu inimestega, kuid tühjaks ei tohi jääda 1. laud ja meesvõistlejad (ka noormängijad) ei tohi võistelda 5. ja 6. laual.

IV VÕISTLUSSÜSTEEM

Mängitakse Šveitsi süsteemis vastavalt kabekoodeksile võistkondade arvestuses 7 vooru, vene kabe reeglitega. Mängitakse kelladega, kus mõtlemisaega antakse mõlemale mängijale partii jaoks 10 minutit.
Võidab rohkem punkte kogunud võistkond. Võrdsete võistkondlike punktide korral vaadatakse järgmisena järjestuse arvestamisel võistkonna poolt kogutud kogupunkte. Kui ka need on võrdsed, siis arvestatakse Bucholtsi koefitsienti.

V AUTASUSTAMINE

Võistlusalal I-II-III koha saanud võistkondi autasustatakse karikatega ja auhindadega Volvolt.

VI MUUD

Kolmas vale käik sama mängija poolt on kaotus. Kõik juhendis määramata küsimused ja probleemid lahendab enne võistlust ja võistluste ajal kohtunikud Aivo Hommik ja Hugo Hommik