JuhendRimi teatesõudmise võistlusala

JUHEND

 Aeg ja koht

1.     Võistlusala toimub Rae valla Spordikeskuse pallihallis 31. jaanuaril 2018. aastal.

2.     Vastavas voorus osalevate võistkondade registreerumine algab 30 minutit enne vastava vooru algust.

3.     Registreerumisel esitab võistkonna esindaja (kapten) võistkonna kaardi täidetud kujul. Vigade ärahoidmiseks peavad võistlejate nimed olema kirjutatud trükitähtedega.

4.     Võistlus toimub kolmes voorus algusega –

·         kell 18.00 – võistlevad Rae valla mängude nelja ala koondarvestuses 28. ja järgnevad kohad saavutanud võistkonnad.

·         kell 18.45 – võistlevad Rae valla mängude nelja ala koondarvestuses 19-27 koha saavutanud võistkonnad.

·         kell 19.30 – võistlevad Rae valla mängude nelja ala koonarvestuses 10-18 koha saavutanud võistkonnad;

·         kell 20.15 – võistlevad Rae valla mängude nelja ala koonarvestuses 1-9 koha saavutanud võistkonnad;

 Osavõtjad

5.     Võistlus on võistkondlik, kus võistkonna suurus on 6 sõudjat – 4 meest ja 2 naist, kusjuures meesvõistlejaid võib asendada naisvõistlejatega.

6.     Võistkonnal on lubatud kasutada kuni 2 abilist võistleja jalgade kinnitamiseks jalatugedele ja sõudeergomeetri paigalhoidmiseks.

7.     Abijõuks võivad olla ka teised sama võistkonna sõudjad tingimusel, et nende vahetus ei ole kohe järgmine peale sõudjat keda abistatakse.

8.     Võistlejate tsoonis tohivad viibida ainult antud voorus võistlevate võistkondade võistlejad.

9.     Vähem kui kuue võistlejaga võistkondi lubatakse starti ainult tingimusel, et rohkem kui ühe etapi võib sõuda ainult naisvõistleja.

10. Esimesed kaks etappi peavad sõudma naisvõistlejad.

 Võistlusdistants

11. Sõudedistantsi pikkus on kokku 6000 meetrit, mis on jaotatud kuueks 1000 meetri pikkuseks etapiks.

12. Iga võistleja sõuab ühe etapi, so 1000 meetrit.

13. Soojendust saab soovi korral teha Jüri Spordikeskuse spinningusaalis 17:45 kuni 19:00.

 Võistlussüsteem

14. Etapid alustavad ja lõpetavad  ergomeetril istudes.

15. Peale stardikäsklust alustab sõudmist esimese vahetuse võistleja sõudmist ning viimase etapi sõudja aeg fikseerub kui distants 6000m on täitunud..

16. Peale oma distantsi (1000 meetrit) läbimist vabastab koos abilistega jalad ja jookseb vahetusalani ja annab teate üle patsuga järgmisele võistlejale.

17. Teate üleandmine toimub stardi-finišijoonel ümber vahetusalaposti.

18. Võistkonna lõpuajaks loetaks aega kui sõutud on kokku 6000 meetrit. Individuaalseid etapiaegu ei võeta.

 Karistused

19. Kui

·         võistlejate vahetus (etapi üleandmine) ei toimu ümber vahetusalaposti,

·         abijõud abistavad võistlejat sõudmisel, näiteks puudutavad ükskõik mil moel ergomeetri käepidet

·         vabad võistlejad ei asu stardi-finišijoone taga,

lisatakse võistkonna lõppajale iga eksimuse eest 20 sekundit.

20. Võistluse käigus kõrvalist abi kasutanud võistkonnale määratakse 60 sekundiline karistus.